?> Yüzünüzde Neler Yazdığını Siz de Okuyabilirsiniz - Kişisel Gelişim
Nov 262013
 
3,201 views

Yüzünüzde Neler Yazdığını Siz de Okuyabilirsiniz

Pek dikkat etmemiş olsak ta insan yüzleri genellikle asimetriktir. Yüz okuma (fizyognomi) bu farklılığın önemine dikkat çeker.

Asimetriyi çarpıcı bir hale getirmenin en basit yolu cepheden çekilmiş bir yüz fotoğrafının tam ortasına bir ayna yerleştirerek fotoğrafın görünen yarısının ve onun aynadaki yansımasının oluşturduğu simetrik yüze bakmaktır.

(Eğer photoshop gibi grafik işleme programlarından anlıyorsanız, sol-simetrik ve sağ-simetrik görüntüleri imaj olarak oluşturmanız da mümkün. Biz bu amaçla bir program geliştirdik ve verdiğimiz fotoğrafların sol-simetrik ve sağ-simetrik görüntülerini otomatik olarak oluşturabiliyoruz.)

Sol yarıdan ve sağ yarıdan oluşturulan simetrik yüzler, bazı kişilerde çok farklı görüntüler oluşturabilir.

Sol ve sağ yarının birbirinden farklı olmasının genetik nedenleri olduğu gibi, yaşam tarzının oluşturduğu etkiler de vardır.

Bildiğiniz gibi, yüzümüzün sol yanını, beynimizin sağ tarafı denetler. Bu da sağ beyin yarı küremizin içerdiği yaratıcılık, hayal gücü ve duygusallık gibi özelliklerin yüzümüzün sol tarafında yansıma bulacağına işarettir. Benzer şekilde beynimizin sol yarı küresi tarafından yerine getirilen mantık, zaman kontrolü, düzen gibi işlevlerin yüzümüzün sağ tarafında yansıma bulacaktır.

Bazı görüşlere göre simetrik bir yüz, hem sağlıklı ve dengeli bir bedenin, hem de sağlıklı ve dengeli bir kişiliğin yansımasıdır. Simetrik bir yüz, beynin her iki yarısının dengeli şekilde kullanıldığının da açık belirtisidir.

Aşağıda pantomim sanatçısı Ayça Yaşıt‘a ait fotoğraftan elde ettiğimiz sağ ve sol simetrik yüzler yer alıyor.

Ortadaki fotoğraf orijinaldir. Onun sağındaki görüntü yüzün sağ yarısından, solundaki görüntü ise sol yarısından türetilmiştir.

    Sağ-Simetrik                  Orijinal                 Sol-Sİmetrik

Sağ-simetrik                                            Orijinal                                                      Sol-simetrik

Yorum:
Orijinal ve türetilmiş görüntülerde çene ucundan burun altına kadar olan bölümün neredeyse tamamen aynı olduğu görülüyor. Güçlü ve dengeli bir iradeye sahip. Ellili yaşlardan sonraki yaşamının ekonomik açıdan rahat geçmesi güçlü bir olasılık.

Kaş üstünden burun altına kadarki orta bölgede, gözler ve burun tamamen simetrik ve dengeli. Sadece şakaklarda hafif bir asimetri görüyoruz Yüzün sol tarafındaki elmacık kemiği biraz daha belirgin. Kendi başına çalışmaktan, gezip-dolaşmaktan hoşlanıyor. Her tür engellemeye rağmen hedeflerine ulaşmakta kararlı.

Asıl farklılık alın bölgesinde. Sağ taraf daha geniş. Alnın sol tarafındaki daralma sol-simetrik görüntüde iyice belirgin hale geliyor. Bu durumda Ayça’nın hayalgücü ve yaratıcılığını biraz baskı altında tuttuğunu, mantığının daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çocukluk-gençlik döneminin duygusal açıdan baskı altında geçmiş olması kuvvetle muhtemel.
Kazandıklarını hemen harcamaya eğilimli.

Cepheden çekilmiş, saçınızı ve boynunuzu da kapsayacak boyutlarda çekilmiş bir fotoğrafınızı gelisim@gamet.com.tr  adresine gönderin, sizin için de yorumlarımızı yapalım.

Lütfen yazılarımızı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy
gelisim@gamet.com.tr

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Marifetnameden 18.yüzyılda Beden Dili

Marifetnameden 18.yüzyılda Beden Dili Erzurumlu İbrahim Hakkı (1705-1771), Marifetname isimli ansiklopedik eserinde pek çok farklı konunun yanısıra beden dili ve...

Close