?> Yüzümüzün Şekli Kişisel Özelliklerimize Ayna Tutuyor - Kişisel Gelişim
Nov 162013
 
37,203 views

Yüzümüzün Şekli Kişisel Özelliklerimize Ayna Tutuyor

Yüz okuma, beden dili öğretisinin önemli bir bölümünü oluşturur.

Yüzün geometrik yapısı, organların birbirine oranı, konumları ve biçimleri farklı anlamlar ifade eder. Genetik etmenlere bağlı bu yapı, kişisel özellikler üzerinde büyük ölçüde belirleyicidir. Ayrıca, yüzdeki belirli bölgelerin renk ve doku özelliklerine bakılarak o kişinin sağlığıyla ilgili önemli ipuçlarına ulaşmak mümkün. Örneğin göz altındaki morluklar böbreklerin çalışmasıyla ilgili sorunları dile getirir. (İzleyen yazılarımızda bu konuları da ele alacağız.)

Taoculuğun ve Geleneksel Çin Tıbbının yüz okuma ile ilgili kapsamlı öğretileri var. Bu seri yazımızın ilk bölümünü, insan yüzündeki geometrik yapının kişisel özellikleri nasıl yansıttığına ayırdık.

Önce aynaya veya yakından çekilmiş bir fotoğrafınıza bakarak yüzünüzün hangi şekle uyduğunu saptayın; sonra da verdiğimiz kişisel özelliklerle kendinizinkileri karşılaştırın. İlginç benzeşmeler bulacaksınız.

Kare yüzKare yüzler

Yapısal Özellikler: Geniş alın ve çene, güçlü kemik yapısı. Yüzün genişliği ve yüksekliği birbirine çok yakın.
Kişisel Özellikler: Güçlü liderlik, başkaları için örnek olmak, tutarlılık, cömertlik, otoriteye direnç, güçlü irade, fiziksel dayanıklılık
Elementler: Ahşap, toprak

 

Elmas yüzlerElmas yüzler

Yapısal Özellikler: Alın ve çeneden daha geniş çıkıntılı elmacık kemikleri, yassı kulaklar, normal burun, ince veya normal ağız, sivri veya oval çene
Kişisel Özellikler: Gezgin, duygusal açıdan katı ve kendine güvenen, bireysel çalışmayı seven
Elementler: Metal, ateş

 

Dikdörtgen yüzlerDikdörtgen yüzler

Yapısal Özellikler: Uzun, güçlü alın, basık kulaklar, zayıf elmacık kemikleri, güçlü çene
Kişisel Özellikler: Hassas, zeki, aktif, eğitime açık, yeni durumlardan çekinen, özeleştiriye açık, kişisel denetimi güçlü, sıkı çalışmaya yatkın
Element: Ahşap

 

Üçgen yüzlerÜçgen yüzler

Yapısal Özellikler: Geniş alın, belirgin elmacık kemikleri, normal veya ince dudaklar, sivri veya oval çene
Kişisel Özellikler: Yazarlık, saman alevi gibi, hızlı düşünen, hızlı tepki veren, sabırsız, görsel, radikal fikirler
Element: Metal

 

Yuvarlak yüzlerYuvarlak yüzler

Yapısal Özellikler: Yuvarlak, güçlü kemik yapısı, elmacık kemikleri ve yanaklar düz, yassı kulaklar, geniş burun
Kişisel Özellikler: Yemeğe ve ahçılığa düşkün, satıcılığa yatkın, herşeyi hafife alan, kendi kendine yeterli, uyumlu, güvenilir, uyumlu
Elementler: Toprak, metal

 

Oval yüzlerOval yüzler

Yapısal Özellikler: Oval, normal burun, düz kulaklar, yuvarlak yanaklar ve elmacık kemikleri, küçük veya normal ağız, sivri veya oval çene
Kişisel Özellikler: Arkadaş canlısı, barışçı, yardımı seven, zeki, diplomatik, zengin sosyal ilişkiler, romantik, alımlı, başkalarını düşünen
Element: Ateş

 

Üst kenarı geniş trapezoidÜst kenarı geniş trapezoid

Yapısal Özellikler: Geniş alın, dar ve köşeli çene, geniş ağız
Kişisel Özellikler: Yaratıcı, mucit, uygulamacı, yaratıcı düşüncelere sahip, sempatik
Elementler: Su, ahşap

 

 

Alt kenarı geniz trapezoidAlt kenarı geniş trapezoid

Yapısal Özellikler: Dar alın, geniş çene, geniş burun, küçük veya normal ağız
Kişisel Özellikler: Sezgileri güçlü, oturaklı, güçlü iradeye sahip, fiziksel olarak güçlü, yarışmacı, eyleme hazır
Elementler: Toprak, su

 

Bu yazı serisini sürdüreceğiz.
Lütfen yazılarımızı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy

Kaynaklar
Face Reader, Patrician McCarthy, Allen&Unwin, 2007
Face Reading, Barbara Roberts, Healing and Insight Publishers, 2009

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Bir Dijital Kıyamet Senaryosu

Bir Dijital Kıyamet Senaryosu Son dönemlerde, insanoğlunun yeryüzünde -ya da evrende- ne denli kalıcı olabileceği sorusu aklıma daha sık takılır...

Close