?> Yüzümüz Evrensel Dille Yazılmış Bir Kitaptır - Kişisel Gelişim
Dec 202013
 
3,007 views

Yüzümüz Evrensel Dille Yazılmış Bir Kitaptır
Beden Dili evrenseldir. Sadece insanların değil, bir çok hayvanın duygusal tepkilerini de bedensel duruşuna ve yüzüne bakarak okuyabiliriz.
Ancak bu okumalar, genellikle bir çok insan açısından belli-belirsiz bir sezgi düzeyinde kalmaktadır. Bazıları ise sadece belli konularda uzmanlaşmıştır. Usta kuyumcuların, müşterisinin bir ürünü alıp almayacağını onun gözbebeklerine bakarak anlayabildiğini büyük olasılıkla siz de duymuşsunuzdur.

Beden dili konusunda basılı veya elektronik ortamda pek çok kaynak bulmak mümkün olsa da, bu sistemin önemli bir parçasını oluşturan “yüz okuma” ile ilgili kaynaklar aynı yaygınlıkta değil.

Yüz OkumaYüz okuma (fizyognomi) konusunda en geniş deneyim ve birikime sahip olanlar yine Çinliler. Çinlilerin, yüz okuma konusuna ilişkin pek çok farklı öğretileri var. Bu öğretilerden bazıları daha çok yüzün geometrik şekline odaklanırkan, bazı öğretiler simetriyi ön plana çekmiş. Bazı öğretiler ise, yüzümüzü yüzlerce noktadan oluşan bir harita haline dönüştürmüşler.

Bu yazımızda bir yüzün temel bölümlerinin neler olduğunu ve ne gibi anlamlar ifade ettiğini irdeleyeceğiz:

Bir yüz, temel olarak 3 ayrı yatay bölüm halinde incelenebilir:
1- Saç bitiminden kaşların üzerine kadar olan üst bölge
2- Kaş üzerinden burun altına kadar olan orta bölge
3- Burun altından çene ucuna kadar olan alt bölge

1- Çinliler alın bölgesini “gençlik dönemi (14-30 yaş)” olarak tanımlıyor. Batıda ise bu alan daha çok düşünce kalıpları ile ilişkilendirilmektedir.

2- İkinci bölge “orta yaşlılık (31-50 yaş)” dönemidir. Aynı zamanda “duygusal tepkiler” bu bölge değerlendirilerek yorumlanır.

3- En alttaki çene bölgesi “olgunluk (51 yaş ve üstü )” dönemine aittir. Bir yandan o kişinin “irade”sini belirlerken, bir yandan da o kişinin olgunluk dönemini nasıl geçireceğine ilişkin ipuçlarını barındırır.

(Burada bir not düşmek istiyorum. Yüz okuma ile ilgili saptama ve yorumlar hiç bir zaman “kesin” gerçekler olarak kabul edilmemelidir. Aktardığımız bilgiler, o konudaki eğilime vurgu yapmakla birlikte, “yüzdeyüz” kesinlik içermez. Yüz bir kabuk, bir ambalajdır. Bir ambalaj, genellikle, nasıl içeriğine uygun tasarlanmışsa; yüz için de aynı şey geçerlidir. Ancak bir mücevher kutusunun içinden iğrenç şeyler çıkabilir. Ya da paçavralardan oluşan kötü bir ambalajın içinde olağanüstü bir pırlanta bulabilirsiniz. Kısacası kişilerle ilgili değerlendirmelerimizi tek bir ayrıntıya bakarak değil, farklı alanlardaki bilgileri birlikte ele alarak yapmalıyız.)

Bazı insanlar ise bir insanın yüzüne veya duruşuna bakarak bunlardan anlam çıkartmaya çalışmanın tutarsız olduğunu düşünüyor olabilir.

Böyle düşünenler bence şunu da dikkate almalı: her insanın biyokimyasal planı, kendi genlerinde tanımlıdır. Ve bu genler, döllenmiş tek bir yumurta hücresinden başlayarak kendisini her yeni hücreye kopyalar. Bulunduğu yere ve işlevine göre ne kadar farklılaşmış olursa olsun, her hücrenin temel yapısı, temel kodları aynıdır. Bu benzeşimin, moleküler düzeyden, organlar düzeyine kadar etkin olmasını beklemek için mantık sınırlarını zorlamaya ihtiyacımız olmaz. Bu yüzden, binlerce yıl süren gözlemlerin ışığında oluşan bu kategorizasyonu hiç te yabana atmamak gerekir.

Bununla birlikte, bu tür bilgileri insanları farklı sınıflara ayırmak için değil, onlarla daha etkin ve sağlıklı bir iletişim kurabilmek için kullanmalıyız.

Yeni yazılarımızda yüz okuma ve beden dili ile ilgili örnekler de vereceğiz.

Lütfen yazılarımızı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Olumlamalar Bilinçaltınızı Koruyan Birer Kalkandır

Olumlamalar Bilinçaltınızı Koruyan Birer Kalkandır Olumlama cümlelerini sadece "güzel sözler" olarak algılamak doğru değildir. Bu kısa ve basit cümleler, genellikle...

Close