?> Uzayda Kara Madde Bulunduğu Bildirildi - Vaybe! Neler oluyor!
Jul 062012
 
1,777 views

http://www.space.com/16412-dark-matter-filament-galaxy-clusters.html web sitesinde yayınlanan habere göre bir galaksi kümeleri çiftinin arasında yer alan bir kara madde (dark matter) köprüsü keşfedildi.

Bilindiği gibi kara maddenin bizim evrenimizde görülebilmesi mümkün değil. Bu keşif sırasında bulunan kara maddenin varlığı ise çekimsel mercek (gravitational lensing) etkisiyle belirlenmiş.

Bulunan kara madde, aralarında 2.7 milyar ışık yılı mesafe bulunan Abell 222 ve Abell 223 galaksi kümeleri arasında ipliksi bir köprü oluşturuyor.

Kara maddenin, keşfedilmesi çok zor olsa da, evrenin %83’ünü oluşturduğu düşünülüyor.

Bilim adamları daha önce de bu konuda çeşitli çalışmalar yapmış, ama başarılı olamamışlardı. Beklentiler, kara maddenin bulunabilmesi için mevcut teleskop sistemlerinin çok daha fazla gelişmesi gerektiği şeklindeydi. Ancak, Jörg Dietrich ve çalışma arkadaşları kümenin oluşturduğu ve pek rastlanmayan uzaysal geometri sayesinde zayıf çekim mercek etkisini gözleme imkanı bulabildiler.

[Gallery: Dark Matter Throughout the Universe]

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
40 Yaşından Sonra Presbiyopi (Yakını Görememe) Kaçınılmaz mı? (2)

40 Yaşından Sonra Presbiyopi (Yakını Görememe) Kaçınılmaz mı? (2) Yazımızın birinci bölümünde presbiyopi probleminin asıl  nedenlerini ve doğal yöntemlerle bundan...

Close