?> ikna arşivleri - Kişisel Gelişim
Jun 212014
 
2,333 views

Hipnotik Dil Kalıpları – 19

Hipnotik Dil Kalıpları - 19Hipnotik Dil Kalıbı 19.

You are able to _______________.
_______ebilirsin.

 • You are able to enjoy being in this training, because new and exciting things are so enjoyable.
 • You are able to understand that the tools hypnosis provides are the tools for change.
 • You are able to re-read this to ensure that you get it.
 • You are able to accomplish this and much, much more.
 • Anladığından emin olmak için bunları tekrar okuyabilirsin.
 • Sen bunu ve daha pek çok şeyi gerçekleştirebilirsin.

 

Jun 152014
 
2,030 views

Hipnotik Dil Kalıpları – 18

Hipnotik Dil Kalıpları - 18Hipnotik Dil Kalıbı 18.

A person may not know if _______________.
Biri ____________ bilmeyebilir.

For added fun a person can change the subject of the sentence halfway through. Not only is it rather confusing but also it emphasizes the fact that the way you talking about a person isn.t really in the abstract way.

A person may not know if you’re going to realize, now, how valuable hypnosis can be in removing unwanted stress and anxiety.

 • A person may not know if this exercise will produce a meaningful exchange.
 • A person may not know if this training is going to be as fun as everyone else.
 • A person may not know if they experience hypnosis will get a great deal out of  it.
 • Biri bu alıştırmanın anlamlı bir dönüşüme neden olacağını bilmeyebilir.
 • Biri bu eğitimin başkalarında olduğu gibi eğlendirici olacağını bilmeyebilir.
Feb 032013
 
2,390 views

Gamet Gelişim Akademisi Dil kalıpları no.5 Bakış açısını genişletmek

Bu dil kalıbı ile karşımızdaki kişiyi istediğimiz konuda düşünmeye yönlendiriyoruz.

Can you imagine ….
…. hayal edebiliyor musun?
Hayal edebiliyor musun, ……

 • Can you imagine how much money you could save from being smoke free?
 • Can you imagine how much power this one language pattern has?
 • Hayal edebiliyor musun, sigarayı bıraktığında, ona harcayacağın parayla bir araba satın alabilirsin.
 • Sigarayı bırakırsan, biriktireceğin parayla kolayca bir ev sahibi olacağını hayal edebiliyor musun?
 • Bu dil kalıbının ne kadar güçlü olduğunu hayal edebiliyor musun?

 

Jan 192013
 
5,974 views

anahtarlar(Dil kalıpları ve dil kalıpları uygulama örnekleri ile ilgili yazılarıma aslında önceki web sitemizde (www.axtelsoft.com)  2011 yılı ortalarında başlamış ve 15 kadar yazı yayımlamıştım. Yeni yerimizde bu konudaki yeni çalışmalarımı yakında  yayınlamaya başlayacağım. Ancak bir bütünlük sağlanması amacıyla, öncelikle eski yazılarımı bu sitede güncelleyeceğim.  Daha önce okumuş olsanız da, anılarınızı tazelemesini umuyorum. A. Aksoy)

 

Konuşma dili, iletişimin en etkin araçlarından biridir. Bu aracın doğru kullanımı, iletişimin de daha verimli olmasını sağlayacaktır.

Konuşma sırasında sadece hangi sözcüklerin kullanıldığı değil, bunların sıralaması, birbirine bağlanma şekli ve tonlamaları da önem taşır. Aynı sözcüklere, farklı sıralama ve tonlamalar kullanarak birbirinden çok farklı anlamlar yüklemek mümkün olur.

Örneğin “Oku da baban gibi, eşek olma!” ve “Oku da, baban gibi eşek olma!” cümlelerinde aynı sözcükler, aynı sırayla kullanıldıkları halde; sadece virgülün -yani duraklamanın- yerinin değişmesiyle vurgular değişmekte ve birbirinden çok farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır.

Sözlü iletişimle ilgili en önemli konulardan biri de, karşımızdaki kişinin tepkisel davranışlarının farkında olmaktır. Eğer kurduğumuz cümleler, karşımızdaki kişiyi suçlayıcı bir ifade taşırsa, o kişi otomatik olarak savunmaya geçecek, büyük olasılıkla söylediklerimizin önemli bir kısmını dinlemeyecek ve anlamayacaktır. Dil kalıpları, işte bu gibi durumlara düşmemek; hatta tam tersine, karşımızdakini incitmeden, savunmaya geçmeye zorlamadan onu da bizim gibi düşünmeye yönlendirmenin, ikna etmenin yollarını göstermektedir.

Milton Erickson’un çalışmalarından derlenen dil kalıpları, ikna sanatının en önemli araçlarının arasına girmiştir. Dil kalıpları listesinde elliden fazla öge bulunmaktadır. Sayı fazla olduğu için, bazı girişimciler bu kalıpları iskambil kartlarına işleyerek, kolayca taşınabilmesini ve kullanılabilmesini sağlamıştır. Bu tip kartlar “Zebu Kartları” olarak isimlendirilmektedir.

Biz de bu sayfalarda dil kalıpları konusunu zamana yayarak, her birini ayrı ayrı değerlendirecek ve yaşayan örneklerle zenginleştirerek ele almaya çalışacağız. Amacımız, dil kalıplarının, İngilizce asıllarından tercüme edilerek aktarılması değil, bu kalıpların yaşayan Türkçe’deki gerçek karşılıklarının ele alınmasıdır. Bu nedenle, yazılarımız sadece bir bilgi aktarımı şeklinde kalmak yerine, ilgili konuları ortak aklın süzgecinden geçirebilmek için düzeyli bir tartışma açmaya yönelik olacaktır.

Türkçemiz, sağlam bir yapıya sahip, esnek bir dildir. Onu gerçek değeri ve gücüyle kullanabilmek için, titiz ve kapsamlı bir çalışmaya gerek var. Bu nedenle tüm bilgileri bir arada işlemektense, zamana yaymanın, okuyucunun bu çalışmaları özümsemesi açısından daha yararlı olacağına inanıyorum.

Güzel ve etkili konuşmak, karşımızdakini kolayca ikna etmek sizin de ilginizi çekiyorsa, www.gamet.com.tr adresinden bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy

Apr 292012
 
2,002 views

12. I don’t know if ________________.

Acaba ________________, bilmiyorum.

 • I don’t know if you will like this training more than any other training more than you have ever experienced.
 • I don’t know if your enjoyment will make certain things better than others.
 • I don’t know if this experience is life changing.
 • I don’t know if the language patterns will be more enjoyable than anything else .
 • I don’t know if the most important decisions you ever make will be experiencing hypnosis. Don’t ask me! I don’t know!
 • Acaba bu deneyimler, hayatını da değiştirecek mi, bilmiyorum.
 • Acaba bu çalışmaları iş hayatına da yansıtabilecek misin, bilmiyorum.
 • Acaba bu satışı bir hafta içinde gerçekleştirebilecek misin, bilmiyorum.
 • Acaba yeni işin, hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracak mı, bilmiyorum.
 • Acaba mezun olduğunda hemen iş hayatına atılmak isteyecek misin, bilmiyorum.
 • Acaba bu sınavı kazandığında senin için herşey çözülmüş olacak mı, bilmiyorum.