?> fizyognomi arşivleri - Kişisel Gelişim
Dec 202013
 
2,140 views

Yüzümüz Evrensel Dille Yazılmış Bir Kitaptır
Beden Dili evrenseldir. Sadece insanların değil, bir çok hayvanın duygusal tepkilerini de bedensel duruşuna ve yüzüne bakarak okuyabiliriz.
Ancak bu okumalar, genellikle bir çok insan açısından belli-belirsiz bir sezgi düzeyinde kalmaktadır. Bazıları ise sadece belli konularda uzmanlaşmıştır. Usta kuyumcuların, müşterisinin bir ürünü alıp almayacağını onun gözbebeklerine bakarak anlayabildiğini büyük olasılıkla siz de duymuşsunuzdur.

Beden dili konusunda basılı veya elektronik ortamda pek çok kaynak bulmak mümkün olsa da, bu sistemin önemli bir parçasını oluşturan “yüz okuma” ile ilgili kaynaklar aynı yaygınlıkta değil.

Yüz OkumaYüz okuma (fizyognomi) konusunda en geniş deneyim ve birikime sahip olanlar yine Çinliler. Çinlilerin, yüz okuma konusuna ilişkin pek çok farklı öğretileri var. Bu öğretilerden bazıları daha çok yüzün geometrik şekline odaklanırkan, bazı öğretiler simetriyi ön plana çekmiş. Bazı öğretiler ise, yüzümüzü yüzlerce noktadan oluşan bir harita haline dönüştürmüşler.

Bu yazımızda bir yüzün temel bölümlerinin neler olduğunu ve ne gibi anlamlar ifade ettiğini irdeleyeceğiz:

Bir yüz, temel olarak 3 ayrı yatay bölüm halinde incelenebilir:
1- Saç bitiminden kaşların üzerine kadar olan üst bölge
2- Kaş üzerinden burun altına kadar olan orta bölge
3- Burun altından çene ucuna kadar olan alt bölge

1- Çinliler alın bölgesini “gençlik dönemi (14-30 yaş)” olarak tanımlıyor. Batıda ise bu alan daha çok düşünce kalıpları ile ilişkilendirilmektedir.

2- İkinci bölge “orta yaşlılık (31-50 yaş)” dönemidir. Aynı zamanda “duygusal tepkiler” bu bölge değerlendirilerek yorumlanır.

3- En alttaki çene bölgesi “olgunluk (51 yaş ve üstü )” dönemine aittir. Bir yandan o kişinin “irade”sini belirlerken, bir yandan da o kişinin olgunluk dönemini nasıl geçireceğine ilişkin ipuçlarını barındırır.

(Burada bir not düşmek istiyorum. Yüz okuma ile ilgili saptama ve yorumlar hiç bir zaman “kesin” gerçekler olarak kabul edilmemelidir. Aktardığımız bilgiler, o konudaki eğilime vurgu yapmakla birlikte, “yüzdeyüz” kesinlik içermez. Yüz bir kabuk, bir ambalajdır. Bir ambalaj, genellikle, nasıl içeriğine uygun tasarlanmışsa; yüz için de aynı şey geçerlidir. Ancak bir mücevher kutusunun içinden iğrenç şeyler çıkabilir. Ya da paçavralardan oluşan kötü bir ambalajın içinde olağanüstü bir pırlanta bulabilirsiniz. Kısacası kişilerle ilgili değerlendirmelerimizi tek bir ayrıntıya bakarak değil, farklı alanlardaki bilgileri birlikte ele alarak yapmalıyız.)

Bazı insanlar ise bir insanın yüzüne veya duruşuna bakarak bunlardan anlam çıkartmaya çalışmanın tutarsız olduğunu düşünüyor olabilir.

Böyle düşünenler bence şunu da dikkate almalı: her insanın biyokimyasal planı, kendi genlerinde tanımlıdır. Ve bu genler, döllenmiş tek bir yumurta hücresinden başlayarak kendisini her yeni hücreye kopyalar. Bulunduğu yere ve işlevine göre ne kadar farklılaşmış olursa olsun, her hücrenin temel yapısı, temel kodları aynıdır. Bu benzeşimin, moleküler düzeyden, organlar düzeyine kadar etkin olmasını beklemek için mantık sınırlarını zorlamaya ihtiyacımız olmaz. Bu yüzden, binlerce yıl süren gözlemlerin ışığında oluşan bu kategorizasyonu hiç te yabana atmamak gerekir.

Bununla birlikte, bu tür bilgileri insanları farklı sınıflara ayırmak için değil, onlarla daha etkin ve sağlıklı bir iletişim kurabilmek için kullanmalıyız.

Yeni yazılarımızda yüz okuma ve beden dili ile ilgili örnekler de vereceğiz.

Lütfen yazılarımızı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy

Nov 262013
 
2,577 views

Yüzünüzde Neler Yazdığını Siz de Okuyabilirsiniz

Pek dikkat etmemiş olsak ta insan yüzleri genellikle asimetriktir. Yüz okuma (fizyognomi) bu farklılığın önemine dikkat çeker.

Asimetriyi çarpıcı bir hale getirmenin en basit yolu cepheden çekilmiş bir yüz fotoğrafının tam ortasına bir ayna yerleştirerek fotoğrafın görünen yarısının ve onun aynadaki yansımasının oluşturduğu simetrik yüze bakmaktır.

(Eğer photoshop gibi grafik işleme programlarından anlıyorsanız, sol-simetrik ve sağ-simetrik görüntüleri imaj olarak oluşturmanız da mümkün. Biz bu amaçla bir program geliştirdik ve verdiğimiz fotoğrafların sol-simetrik ve sağ-simetrik görüntülerini otomatik olarak oluşturabiliyoruz.)

Sol yarıdan ve sağ yarıdan oluşturulan simetrik yüzler, bazı kişilerde çok farklı görüntüler oluşturabilir.

Sol ve sağ yarının birbirinden farklı olmasının genetik nedenleri olduğu gibi, yaşam tarzının oluşturduğu etkiler de vardır.

Bildiğiniz gibi, yüzümüzün sol yanını, beynimizin sağ tarafı denetler. Bu da sağ beyin yarı küremizin içerdiği yaratıcılık, hayal gücü ve duygusallık gibi özelliklerin yüzümüzün sol tarafında yansıma bulacağına işarettir. Benzer şekilde beynimizin sol yarı küresi tarafından yerine getirilen mantık, zaman kontrolü, düzen gibi işlevlerin yüzümüzün sağ tarafında yansıma bulacaktır.

Bazı görüşlere göre simetrik bir yüz, hem sağlıklı ve dengeli bir bedenin, hem de sağlıklı ve dengeli bir kişiliğin yansımasıdır. Simetrik bir yüz, beynin her iki yarısının dengeli şekilde kullanıldığının da açık belirtisidir.

Aşağıda pantomim sanatçısı Ayça Yaşıt‘a ait fotoğraftan elde ettiğimiz sağ ve sol simetrik yüzler yer alıyor.

Ortadaki fotoğraf orijinaldir. Onun sağındaki görüntü yüzün sağ yarısından, solundaki görüntü ise sol yarısından türetilmiştir.

    Sağ-Simetrik                  Orijinal                 Sol-Sİmetrik

Sağ-simetrik                                            Orijinal                                                      Sol-simetrik

Yorum:
Orijinal ve türetilmiş görüntülerde çene ucundan burun altına kadar olan bölümün neredeyse tamamen aynı olduğu görülüyor. Güçlü ve dengeli bir iradeye sahip. Ellili yaşlardan sonraki yaşamının ekonomik açıdan rahat geçmesi güçlü bir olasılık.

Kaş üstünden burun altına kadarki orta bölgede, gözler ve burun tamamen simetrik ve dengeli. Sadece şakaklarda hafif bir asimetri görüyoruz Yüzün sol tarafındaki elmacık kemiği biraz daha belirgin. Kendi başına çalışmaktan, gezip-dolaşmaktan hoşlanıyor. Her tür engellemeye rağmen hedeflerine ulaşmakta kararlı.

Asıl farklılık alın bölgesinde. Sağ taraf daha geniş. Alnın sol tarafındaki daralma sol-simetrik görüntüde iyice belirgin hale geliyor. Bu durumda Ayça’nın hayalgücü ve yaratıcılığını biraz baskı altında tuttuğunu, mantığının daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çocukluk-gençlik döneminin duygusal açıdan baskı altında geçmiş olması kuvvetle muhtemel.
Kazandıklarını hemen harcamaya eğilimli.

Cepheden çekilmiş, saçınızı ve boynunuzu da kapsayacak boyutlarda çekilmiş bir fotoğrafınızı gelisim@gamet.com.tr  adresine gönderin, sizin için de yorumlarımızı yapalım.

Lütfen yazılarımızı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy
gelisim@gamet.com.tr