?> Sosyal Tango - Kişisel Gelişim
Mar 042013
 
2,142 views

Sosyal Tango - Arjantin Tangosu

Carlos Gavito: “Tango paylaşılan bir andır”

“Gamet Gelişim ile tangonun ne alakası var?” diye düşünebilirsiniz.

Kaliforniya, St. Mary Kolejinde yapılan bir çalışmada deneyimli tangocuların beyinlerinde, tango müziği dinlerken, düşük alfa dalgalarının kontrol grubuna kıyasla büyük oranda artış gösterdiği saptandı. Bu deney sırasında, deneklerin beyin dalgaları EEG cihazlarıyla ölçüldü. Çalışmaya katılan deneklerin cinsiyet, sosyal statü ve benzer özelliklerinin düzgün bir dağılım göstermesine özellikle dikkat edildi.

Dolayısıyla, tango dansının, stresle başa çıkmada çok etkili bir araç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle düşük alfa dalgalarındaki artış, genellikle uyku öncesinde rastlanan gevşeme ve rahatlamayı vurguluyor.

Tango, EFT – Tepeleme gibi, stres denetiminde kullanabileceğimiz etkin bir araç.

Burada, sözünü ettiğimiz tangonun “sosyal tango” olduğunu ve bu tangonun “gösteri tangosu” ile hiç bir ilgisinin olmadığının altını çizelim. Sosyal tango, Arjantin tangosu olarak ta tanınır.

Sosyal tangonun temel karakteristiklerini şöyle özetleyebiliriz:

1- Tango, 3 veya 5 dakikalık dostça ve içten bir ilişkidir.
2- Tango, müziktir.
3- Tango, o anda ve irticalen yapılır.
4- Tango bir yönlendir (erkek)-izle (kadın) dansıdır.
5- Tango incelikli, deneyim gerektiren bir danstır.
6- Tangoda yönlendirmeyi öğrenmek zor bir iştir.
7- Tangoda izlemeyi öğrenmek zor bir iştir.
8- Tangoda partnerlerin deneyimlerinin eşit düzeyde olmasına pek ender rastlanır.
9- Tango bir güç gösterisi değil, sosyal bir danstır.
10- Tango, nefis kontrolü ve medeni cesaretin güçlenmesini sağlar.

Daha önce sözünü ettiğimiz Sosyal Tango Başlangıç Düzeyi Atölye çalışmalarına başlıyoruz.

Atölyemiz,  Kadıköy, Çeltikçi sokak No:3 Yalı Apartmanı Zemin kattaki ofisimizde yapılacaktır.

Başvuru için: 0216 450 5784 – 0533 472 7723 – 0533 339 0959

Atölye ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri düzenli olarak sizlere iletmeye devam edeceğiz.

Tango, yaşamın ta kendisidir. Sizleri de bekliyoruz!

Ahmet Aksoy

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Read previous post:
Olumlama Kartı GGOK-0009 : Bilinçaltım Büyük Bir Bilgi Deposudur

Olumlama Kartı GGOK-0009 : Bilinçaltım Büyük Bir Bilgi Deposudur Olumlama Kartı GGOK-0009 : Bilinçaltım Büyük Bir Bilgi Deposudur  

Close