?> Olumlama Kartı GGOK-0007 : Hayalimdeki Evde Yaşıyorum - Gamet Gelişim Akademisi
Feb 212013
 
2,922 views

Hayalimdeki evde yaşıyorum
Gamet Gelişim Olumlama Kartı

GGOK-0007 : HAYALİMDEKİ EVDE YAŞIYORUM

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Gaia (Kaya), biz ve bakteriler

Gaia (Kaya), Biz ve Bakteriler James Lovelock, William Golding'in önerisiyle Kaya (Gaia) adını verdiği hipotezinde dünyanın başlı başına bir organizma...

Close