?> Olumlama Kartı GGOK-0006 - Gamet Gelişim Akademisi
Feb 182013
 
2,333 views

Kendim için ayırdığım zaman bir yatırıma dönüşür

Gamet Gelişim Olumlama Kartı

GGOK-0006 : KENDİM İÇİN AYIRDIĞIM ZAMAN BİR YATIRIMA DÖNÜŞÜR

 

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Başarı ve Motivasyon Atölyeleri – Kendine Güven

Gamet Gelişim Akademisi olarak yeni bir atölye çalışması başlatıyoruz: "Başarı ve Motivasyon Atölyeleri" Bu çalışmada, her hafta başarı ve motivasyonla...

Close