?> Olumlama Kartı GGOK-0003 - Gamet Gelişim Akademisi
Feb 142013
 
2,862 views

Ben her zaman gerçekleşmesini istediğim şeyleri düşünürüm

Gamet Gelişim Olumlama Kartı

GGOK-0003 : BEN HER ZAMAN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM ŞEYLERİ DÜŞÜNÜRÜM

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Korkularınızdan Korkmayın Onlarla Yüzleşin

İlgili yazı http://eft-tepeleme.gamet.com.tr  adresine aktarılmıştır. Yazıya ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın: Korkularınızdan Korkmayın Onlarla Yüzleşin Gamet Gelişim

Close