?> Kitap Seçerken Bize Zaman Kazandıracak 9 Önemli Aşama - Kişisel Gelişim
Aug 042013
 
1,274 views

Kitap Seçerken Bize Zaman Kazandıracak 9 Önemli Aşama

Aslına bakarsanız, bize önerilen her kitabı okumak zorunda değiliz.

Ancak bir kitabı tamamen ya da büyük bir kısmını okumaksızın, onun okumaya değip değmeyeceğine karar vermek te pek mümkün değilmiş gibi görünüyor. Çünkü okumaya değmeyecek bir kitap söz konusuysa, her iki durumda da gereksiz yere zaman yitirmiş oluruz.

Kitap Seçerken Bize Zaman Kazandıracak 9 Önemli Aşama

Kitap Seçerken İşimize Yarayacak 9 Önemli Aşama

Bu yüzden, etkin bir değerleme yöntemi olarak Önizleme Yönteminden yararlanabiliriz.

9 aşamalı Önizleme Yöntemi, Hızlı Okuma çalışmalarında da çok önemli bir yer tutar. Ancak, Hızlı Okuma yapmıyor olsanız bile Önizleme Yöntemini kullanarak yine de zaman kazanabilirsiniz.

Basılı kitaplar genellikle ya kurgusal (öykü, roman, vb), ya da bilgi paylaşma (tarih, siyaset, bilim, eğitim, vb) amaçlıdır. Bu temel içerik farkı nedeniyle kitapların kurgusu, dizgisi ve düzenleme şekli de farklılıklar gösterir.

Eğitici bir kitabı etkin bir şekilde gözden geçirmek için şu 9 aşamadan yararlanırız:

1- Kitap kapağının ön ve arka dış yüzeylerinin incelenmesi

 • Kitabın başlığı
 • Görsel unsurlar (Kapak resmi, vb)
 • Yorumlar

2- Yazara ilişkin bilgiler

 • Yazarın adı
 • Yazarın biyografisi
 • Yazarın diğer uzmanlık alanları

3- Basım bilgileri

 • Basımcının adı
 • Basım tarihi
 • Kaçıncı Baskı olduğu
 • Baskı Sayısı
 • Yayınevi

4- Giriş bilgileri

 • Önsöz
 • Yazarın notları
 • Kritikler

5- İçindekiler tablosu
6- Sayfaların hızlıca gözden geçirilmesi ve vurgulanmış bilgilerin okunması

 • Resimler
 • Fotolar
 • Grafikler
 • Bölüm başlıkları
 • Ara başlıklar
 • Koyu yazılı yerler
 • Bölümün başındaki ilk iki ve sonundaki son iki paragrafın tamamı
 • Ara paragrafların sadece ilk cümleleri
 • Uzun paragrafların son cümleleri

7- Bölüm sonlarındaki veya kitabın sonundaki özetler
8- Varsa sorular
9- İndeks sayfaları, kaynakça ve dizin sayfaları

Daha önce hiç Ön izleme okuması yapmamış okuyucular, bu tür bir eylemin gereksiz yere ve büyük bir zaman kaybı yaratacağını düşünebilir. Oysa Ön izleme okuması en fazla 5 (beş) dakikamızı alacak, olağanüstü verimli bir çalışmadır.

Önizleme sonunda, o eseri okuduğumuzda, ondan beklediğimiz yararı bize sağlayıp sağlayamayacağını gerçekçi bir şekilde saptamamız mümkün olur.
Eğer okumaya değer bulursak, okuma hedeflerimizi netleştirecek bir sürü ipucuna da en baştan sahip olduk demektir. Eğer okumaya değer bulmazsak, en azından zaman kazanmış oluruz.

Eğitici bir kitap hakkında elde edilmiş ön bilgiler, kitap içeriğini çok daha hızlı ve etkin bir şekilde kavramamıza ve belleğimizde daha kalıcı bağlantılar kurabilmemize olanak sağlar.

Çok kitap okuyan kişiler, kitapevlerinde kitap seçerken yukarıda değindiğimiz aşamaların bazılarını doğaçlama kullanırlar. Ancak bu yöntemi daha bilinçli ve sistematik olarak kullandığımız bir araç haline dönüştürürsek, hem kitap değerlendirme sürecini daha da kısaltmış, hem de isabetli karar verme olasılığımızı arttırmış oluruz.

Sahip olduğumuz ön bilgiler, kitaplardan elde edeceğimiz yararların daha kalıcı olmasını sağlar. Bu yüzden Önizle yöntemini mutlaka kullanmalıyız.

Ahmet Aksoy

Not: Önizleme Yöntemi, Hızlı Okuma atölyelerimizde işlediğimiz konulardan sadece birisidir. Hızlı Okuma, sadece size zaman kazandırmakla kalmaz, kavrama ve öğrenme düzeyinizi de geliştirir.
19 Ağustosta başlayacak Hızlı Okuma ve Etkin Öğrenme atölyemizden siz de yararlanmak isterseniz, hemen bizi arayın: 0216 450 5784 – 0533 339 0959 – 0533 472 7723
Ayrıntılara web adresimizden de ulaşabilirsiniz : http://www.gamet.com.tr/super-kampanya-40-saatlik-hizli-okuma-ve-etkin-ogrenme-atolyesi-ile-yasaminizi-yeniden-kurgulayin/
(567 kez okundu)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Eski Yazı Türleri

Eski Yazı Türleri İnsanlık tarihi boyunca, çeşitli uygarlıklar tarafından pek çok yazı sistemi geliştirilip kullanılmış. Bunlardan bazıları tamamiyle yok olmuş....

Close