?> Hızlı Okuma ve Göz Alıştırmaları - Anlayarak Hızlı Okuma Atölyesi
Oct 162011
 
3,206 views

Hızlı Okuma ve Göz Alıştırmaları

Hızlı Okuma ve Göz Alıştırmaları

Hızlı Okuma ve Göz Alıştırmaları

Hızlı okuma açısından gözlerimiz, elbette en önemli organlarımızın arasında yer alırlar. Ama, beynimizin algılama ve yorumlama işlevleri olmaksızın, sadece gözlerimizle okumamız mümkün olmaz.

Gözlerimiz, okumakta olduğumuz yüzeyden gelen ışık ışınlarının algılanıp düzenlenerek görme sinirlerine iletilmesi işlevini yerine getirir.

Görme eylemi sırasında pek çok kas devreye girer. Bunlardan bazıları istemsiz, bazıları ise istemli olarak denetlenebilen kaslardır. Örneğin gözbebeğinin büyüyüp küçülmesi ilgili düz kasların hareketiyle, istemsiz olarak sağlanır. Göz küresinin istemli olarak istenen hedeflere yöneltilmesini ise 3 çift çizgili kas sağlar. Bu kaslar sayesinde göz küresini aşağı-yukarı, içe-dışa ve çapraz olarak hareket ettirmek mümkündür.

Tüm diğer kaslarımızda olduğu gibi, bu kaslarımızda da zamanla hareket kısıtlaması, yavaşlama ve tembellik gelişebilir. Bu olasılığın ortadan kaldırılabilmesi için  düzenli göz alıştırmaları yapılmalıdır.

Göz küresinin hareketlerini denetleyen kas gruplarını çalıştırmak için hem iç, hem de dış mekanda farklı noktalara rasgele bakarak zigzag yaptırılabilir. Bu hareketlerin seri bir şekilde yapılması gerekir.

Benzer çalışmaları, göz alıştırmaları için özel olarak  düzenlenmiş bilgisayar programları ile yapmak ta mümkündür.

Bu çalışmalarda, gözleri aşırı yormamaya özen gösterilmeli, gereğinde gözler birbirine sürterek ısıtılmış avuçlarla kapatılarak dinlendirilmelidir.

Ahmet Aksoy

 

  One Response to “Hızlı Okuma ve Göz Alıştırmaları”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Gelişim Atölyeleri

Gamet Gelişim Atölyesi olarak, yaşam boyu eğitimin önemine ve gerekliliğine inanıyoruz. Bu amaçla, yaşamın her alanına yönelik, kişilerin yetenek ve kapasitelerini...

Close