?> Hızlı Okuma İçin Ölçme Teknikleri - Anlayarak Hızlı Okuma Atölyesi
Mar 022012
 
2,256 views

Hızlı Okuma İçin Ölçme Teknikleri

Hızlı Okuma eyleminin etkin ve sağlıklı olarak geliştirilebilmesi için, öncelikle katılımcıların konuyla ilgili kapasite ve becerilerinin saptanması gerekiyor.

Hızlı okumada tek önemli parametre belirli bir zaman diliminde kaç sözcük okunmuş olması değildir. Okuma hızı elbette önemli. Ama asıl önemli olan, kişinin algılama süresi, etkin görüş aralığı ve bakış sıçrama hızı ile yeniden odaklanabilme süresinin saptanmış olmasıdır. Bu veriler ışığında ilgili kişinin alıştırma programı düzenlenerek, en kısa sürede, en başarılı sonuçların alınması mümkün olur. Kişinin beceri ve kapasitesini saptamadan yapılacak çalışmalar ise sadece deneme-yanılma yöntemine dayanacağı için, başarı oranı da rasgele bir değere dönüşecektir.

Yeni çalışma dönemimizde, Gamet Gelişim Akademisi Hızlı Okuma Atölyesinde öncelikle bu saptamaları yapıyoruz.  Bu amaçla hazırladığımız bilgisayar programını kullanarak, incelediğimiz kişinin göz-beyin korelasyonu ile göz kaslarının çeviklik ve hassaslığını ölçebiliyoruz. Elde ettiğimiz bu veriler ışığında, o kişinin iç ritmini belirlemek çok daha kolay hale geliyor. Okuma ritmi ile içsel ritmi birbirine uygun hale getirdiğimizde ise, en az enerji ile en fazla verimi elde etmemiz; yorulmadan uzun süreli okumalar yapabilmemiz mümkün oluyor.

Elbette sadece iç ritmi belirlemek yeterli değil. Bu durumu sağlıklı bir nefes, güçlü ve çevik bir kas sistemi ve stresten arınmış bir bünye ile desteklememiz şart. Alıştırmaları bu amaçla 3-4 haftalık ve tamamen kişiye özgü programlar haline getirip uyguluyoruz.

 

  One Response to “Hızlı Okuma İçin Ölçme Teknikleri”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
OLUMLAMALAR – Bu Haftanın Özeti

Gamet Gelişim Akademisi grubuna her gün tek tek gönderdiğimiz olumlamalar, burada toplu olarak yinelendi: BEDENİM, KENDİMLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİN DIŞA YANSIMASIDIR....

Close