?> Hipnotik Dil Kalıpları - 21 - Kişisel Gelişim
Jul 112014
 
2,311 views

Hipnotik Dil Kalıpları – 21

Hipnotik Dil Kalıpları - 21Hipnotik Dil Kalıbı 21. A person is able to _____________.
Birileri ____________  yapabilir.

Bu kalıp kullanıldığında insanlar genellikle bilinçaltlarında, bu eylemi yapıp yapamayacaklarını kontrol ederler.

What is the comment most people make about what other people can accomplish? An internal check is usually performed to see what they can do.

A person is able to make the kinds of changes she wants, and cause them to be permanent.
A person is able to recognize the potential disasters that can occur by failing to become smoke free.
A person is able to realize just how powerful is this word pattern.
A person is able to recognize the powerful pattern that this word has.

Birileri istedikleri değişiklikleri yapabilir ve bunları kalıcı bir hale getirebilir.
Birileri kullandıkları sözcüklerin büyük gücünü farkedebilir.
Birileri vücut dilinin insanları anlamada ne kadar önemli olduğunu farkedebilir.

  One Response to “Hipnotik Dil Kalıpları – 21”

  1. Teşekkürler. Bu bilgiler her yerde yok.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Read previous post:
Haiku Şiiri ve Asal Sayılar

Haiku Şiiri ve Asal Sayılar Asal gazları olduğu gibi, asal sayıları da severim. Takıntı düzeyinde olmasa da, bu sayılarla ilgili...

Close