?> Hedef Belirlemede 5 Altın Kural ve ZAFER Kriterleri - Gamet Gelişim Atölyesi
Nov 142012
 
20,164 views

Hedef Belirlemede 5 Altın Kural ve ZAFER Kriterleri

Zafer Kriterleri
(Hedeflerin Belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki yazı Gamet Gelişim Bülteni 4. sayı‘da yayınlanmıştır. )

Pek çoğumuz hedef belirlemek bir yana, böyle bir olanağa sahip olduğumuzun bile farkında değiliz. Günlük yaşamın çalkantıları bizi kendi istediği yerlere sürükler, götürür. Her şeye razı oluruz. Artık kaşığımıza ne çıkarsa!…

Oysa hedeflerimizin ille de çok büyük hedefler olması şart değildir. Üstelik her hedefimize, istediğimiz zaman ve koşullarda erişmemiz mümkün de olmayabilir.

Hedef belirlemede, genel kabul görmüş 5 Altın kural vardır. Bu kurallar, İngilizce SMART (zeki) sözcüğü ile ilişkilendirilmiştir. Bu sözcüğün her harfi, ilgili kuralı anlatan sözcüğün de ilk harfidir. SMART sözcüğünün açılımı şöyledir:

S: Specific – Özgün, belirli, tanımlı
M: Measurable – Ölçülebilir
A: Achievable – Elde edilebilir, ulaşılabilir
R: Realistic – Gerçekçi
T: Time Dependent – Zamana bağımlı

İngilizce bilmeyenler için biz de aynı modaya uyup, kendi dilimiz için, bu kuralları daha kolay anımsanabilecek ve amacımıza uygun bir sözcüğe, ZAFER sözcüğüne bağladık.

Hedeflerimizi belirlerken ZAFER kurallarına uymak gerekir.

Z: Zamana bağlı: Hedefe ne zaman ulaşacağınızı baştan saptayın.
A: Amaca uygun: Hedefiniz erişilebilir ve ulaşılabilir olsun.
F: Farklı: Hedefinizin farklılığı kolayca anlaşılabilsin. Hedefiniz özgün (spesifik) olsun.
E: Eskisiyle kıyaslanabilir: Hedefinizin eski haliyle, şimdiki hali kıyaslanıp ölçülebilsin. Belli bir zaman kesitinde ne kadarının tamamlandığı hesaplanabilsin.
R: Realist: Hedefiniz gerçekçi olsun.

Biraz daha açarsak, ZAFER Kriterleri şöyle tanımlanabilir:

Z: Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmemiş bir istek, ne denli güçlü olursa olsun, bir hedef değildir. Bir hayalin, bir arzunun gerçekleşmesi için öngörülmüş bir bitiş tarihi yoksa, eyleme geçmek yerine erteleme yapmak çok kolay hale gelir.
A: Belirlenen hedefler, amaca uygun olmalı, beklentileri karşılamalıdır. Ulaşılabilirlik ve erişebilirlik, hedeflerin temel kriterlerindendir.
F: Farklı: (Özgün, belirli, tanımlanmış): Hedefin iyi belirlenmiş olması önemlidir. Muğlak, belirsiz, benzerlerinden farklılığı tanımlanamayan hedeflere ulaşmak kolay değildir. Çünkü, “Hangi limana gideceği belli olmayan gemi için, rüzgarın hangi yönden estiğinin hiç bir önemi yoktur”.
E: Eski durumuyla kıyaslanabilir olmak, bir hedef için çok önemlidir. Eğer böyle bir kıyaslama yapamıyorsak, hedefe ulaşıp ulaşamadığımızı, ya da yolun neresinde olduğumuzu anlamamız zorlaşır.
R: Realistik olmayan hedeflerimiz, sadece bir hayal olarak kalmaya mahkumdur.

Bu yüzden, hedeflerinizi belirlerken bu kriterleri mutlaka dikkate alın. İsterseniz SMART, isterseniz ZAFER sloganını kullanın; önemli olan hedefinizin bitiş zamanı belirli, gerçekleşme oranı hesaplanabilen, iyi tanımlanmış, amacına uygun ve gerçekçi olmasıdır.

Kısacası, hedeflerinizi oluştururken ZAFER‘in önemini asla unutmayın!
ZAFER’i dikkate alırsanız, ZAFERE daha kolay ulaşırsınız!
Ahmet Aksoy

zaferZAFER Kriterleri ile ilgili videomuzu izlemek için yandaki resme tıklayın

 

  2 Responses to “Hedef Belirlemede 5 Altın Kural ve ZAFER Kriterleri”

  1. […] Bir hedef,  tamamlanma Zamanı öngörülen, Amacı belli, Farklılığı saptanmış, Eskisiyle kıyaslanabilir ve Realist, gerçekçi bir olgudur. (ZAFER kriterleri için tıklayın) […]

  2. Sorun oldugunu dusundugunuz noktalar? tespit edin. Bunlar? tas?mak zorunda degilsiniz. Verimli ve basar?l? bir is yasam?n?n olmazsa olmaz kural?; sizin iyi ve sagl?kl? olman?z. Bunun onundeki engelleri kald?rmaktan cekinmeyin. Yasam?n?z? ve isinizi ara ara gozden gecirip, yeniden planlay?n.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Gamet Gelişim Bülteni 4. sayı (Özel Sayı)

Bu sayımız özel olarak "Başarı ve Motivasyon" ve Hedef Belirleme Kriterleri konularını kapsıyor. İndirmek için kapak resmini veya bu satırı...

Close