?> Guinness Hafıza Rekortmeni Eran Katz İstanbul Semineri - Kişisel Gelişim
Sep 212014
 
1,894 views
Eran Katz

Bellek Şampiyonu Eran Katz

Guiness Hafıza rekortmeni Eran Katz, Ulus Özel Musevi Okulları’nın 100. Yıl etkinlikleri çağrılısı olarak geldiği İstanbul’da başarılı bir seminer verdi.

Seminer sırasında izleyicilerin söylediği rasgele rakamlardan oluşan 38 basamaklı bir sayı Katz tarafından baştan sona ve sondan başa kadar hatasız bir şekilde tekrarlandı. Katz, kullandığı tekniğin rakam gruplarıını sözcüklere  dönüştürmek ve bu sözcükleri de anlamlı bir öykü haline getirmekten ibaret olduğunu açıkladı.

Bazılarının savunduğu gibi “fotoğrafik hafıza” adı verilen bir yeteneğin hiç kimsede bulunmadığını; fakat uygun teknikler kullanarak herkesin belleğini güçlendirebileceğini vurguladı.

Kalıcı belleğimize yerleştirilecek bilgilerde ilgi, ilişkilendirme ve abartmanın önemine dikkat çeken konuşmacı, sözkonusu tekniklerin aslında binlerce yıldan beri kullanılmakta olduğunun da altını çizdi.

Katz, konuşmasında, herhangi bir dili bir aylık düzenli bir çalışma sonunda günlük gazeteleri kolayca takip edebilecek düzeyde öğrenmenin mümkün ve kolay olduğunu belirtti.

Katz’a göre herşeyi aklımızda tutmamız mümkün değil.  Buna gerek te yok.  Ancak neleri aklımızda tutmamız gerektiğine baştan karar verirsek, belleğimizi başkalarını şaşırtacak kadar güçlü bir hale getirebiliriz.

Katz’ın 15 dile çevrilmiş olan hafıza teknikleri konulu kitaplarını, muhtemelen yakın bir gelecekte Türkçe olarak ta okumamız mümkün olacak.

Eran Katz’ı ve onun Türkiye’ye gelmesine fırsat yaratanları içtenlikle kutluyorum.

Ahmet Aksoy

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Hipnotik Dil Kalıpları – 22

Hipnotik Dil Kalıpları – 22 Hipnotik Dil Kalıbı 22. _____ once told me, "_____________" _____ bir keresinde bana demişti ki, “___________”...

Close