?> Göz Yanılmaları - Atlar - Hızlı Okuma Atölyesi
Sep 162012
 
2,344 views

Neler görüyorsunuz? Atlar mı? Sayın bakalım kaç tane bulacaksınız?!

atlar

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Topyekun Arınma – Çöp Nedir?

Çevre terimleri sözlüğüne göre, çöp, evlerden ya da ticari amaçla gıda hazırlanması ve kullanılmasından kaynaklanan hayvan, sebze ve meyve atığına;...

Close