?> Gelişim Atölyeleri - Gamet Gelişim Atölyesi
Oct 152011
 
2,554 views

Gamet Gelişim Atölyesi olarak, yaşam boyu eğitimin önemine ve gerekliliğine inanıyoruz.

Bu amaçla, yaşamın her alanına yönelik, kişilerin yetenek ve kapasitelerini açığa çıkarıp geliştiren uygulamalı atölye (workshop) çalışmalarını düzenlemeye devam edeceğiz. Uygulamalarımız bazan birebir, yoğun emek ve zaman gerektiren çalışmalar halinde; bazan da herkese açık seminerler şeklinde düzenlenecek.

Tüm atölye ve seminer çalışmalarımızı bu sayfalardan duyuracağız.

Akademik İngilizce Atölyesi çalışmalarımız hakkındaki ayrıntılı bilgilere ilgili sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Benzer şekilde Hızlı Okuma Atölyesi sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

Lütfen sayfalarımızı uygun aralıklarla ziyaret edin.

Gamet Gelişim Atölyesi

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Dil Kalıpları – Atölye Çalışması

09.10.2011 tarihinde yaptığımız kahvaltılı - atölye uygulamasının konusu dil kalıpları idi. Dil kalıplarının kökenini, NLP ve Milton Erickson ile ilişkisini...

Close