?> Etkili İletişim ve Beden Dili - EFT (Tepeleme) Davetiyesi
May 282012
 
1,940 views

Beden Dili ve EFT Semineri

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Bonghan Channels : EFT’nin Biyolojik Dayanakları Var mı?

EFT, yani Tepeleme, bildiğiniz gibi eski uzak doğu kültürüne dayanıyor. Batının bilimsel yaklaşımı, bu kültüre ait bir çok unsuru peşinen...

Close