?> Dil Kalıpları -9 - Kişisel Gelişim
Mar 192012
 
2,179 views

9. One could …., because ….
Bazıları …. , çünkü ……

The magic word is because. Because lends emotional credibility to whatever goes before it.

  • Once could use the word “because” after important suggestions, because you enjoy trying new things.
  • One could allow learning to go to a very deep place, because you are not completely aware of how important it is yet.
  • One could experience hypnosis because being smoke free was important to that person and they were aware of that.
  • One could possess a desire to be self-assured, because one understands the importance in dealing with others.

Bu kalıpta asıl önemli olan çünkü sözcüğünün kullanılmasıdır. Bu sözcük, bağlantılı olduğu cümleciğin geçerliliğine destek olur.

  • Bazıları önemli önermelerden sonra “çünkü” sözcüğünü kullanabilir, çünkü sen yeni şeyler denemekten hoşlanıyorsun.
  • Bazıları çok derinlere inilmesine izin vermeyi öğrenebilir, çünkü bunun ne kadar önemli olduğunun henüz tam farkında değilsindir.
  • Bazıları hipnozu deneyebilir, çünkü sigarayı bırakmak bu kişiler için çok önemlidir ve bunun farkındadırlar.
  • Bazıları yaptıklarının onaylanmasını arzu eder, çünkü başkalarıyla ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bilirler.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
EFT – TEPELEME Tanıtım Toplantısı

24 Mart 2012 Cumartesi günü saat 14.00-16.00 arasında, Kadıköydeki ofisimizde, EFT - TEPELEME konulu bir tanıtım toplantısı düzenliyoruz. Yerimiz kısıtlıdır....

Close