?> Dil Kalıpları -11 - Kişisel Gelişim
Apr 162012
 
1,786 views

11. You can ____________________, can you not?
…. yapabilirsin, değil mi?
 
Can you not is such a powerful way to conclude a statement. A less threatening statement turns into a question and it’s confusing to even try to disagree with the statement/question.
 

  • You can understand my point, can you not?
  • You can find lots of reasons for experiencing hypnosis, can you not?
  • You can realize how free you will be when you are totally rid of the smoking habit, can you not?
  • All these things you can do, can you not?

 
değil mi?” ile bir soru haline dönüşen cümle, bir yandan kafa karıştırırken, bir yandan da olası direncin etkisizleşmesine neden olur.
 

  • Vurguladığım noktayı anlıyorsun değil mi?
  • Bunların hepsini yapabilirsin, değil mi?
  • İstersen, hızlı okumayı kolayca öğrenebilirsin, değil mi?
  • Çevrenle iyi geçinmenin önemini farkedebiliyorsun, değil mi?
  • Başkalarını değil, sadece kendini değiştirebileceğinin farkındasın, değil mi?
  • Derslerine gereken önemi verirsen, bu yıl mezun olabilirsin, değil mi?

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Read previous post:
Dil Kalıpları -10

You can ......., because...... ..... yapabilirsin , çünkü ..... Here's that because word showing up again. Use it and discover...

Close