?> olumlama arşivleri - Page 2 of 3 - Kişisel Gelişim
Jan 312013
 
2,377 views

Pozitif olumlamalar

Pozitif Olumlamalar ve Sorumlamalar isimli PDF formatlı kitapçığımızı  internet üzerinden ücretsiz olarak dağıtmaya başladık.

Giriş bölümündeki açıklamada, kitabın içeriği özetleniyor:

Konuyla ilgili bir çok kaynakta, bilinçaltının sadece pozitif,
olumlu komut ve düşünceleri dikkate aldığı belirtilmektedir.
Bu nedenle, içinde olumsuz bir yapı taşıyan cümleler,
bilinçaltımızı, beklenenin tam tersi yönde etkilemektedir.
Örneğin bilinçaltımız, “Şişmanlamak istemiyorum” cümlesini
“Şişmanlamak istiyorum” şeklinde algılamakta; bizi daha
fazla yiyecek tüketmeye hazırlamaktadır.
Bu nedenle olumlamalar, bilinçaltına yanlış mesaj
göndermemek için, özenle düzenlenmiş cümlelerdir. Hem
bilinçli zihnimiz, hem de bilinçaltımız olumlama cümlelerinden
aynı anlamı çıkarmaktadır.

Kitapçığı indirmek için yandaki  linke tıklayın:   Pozitif Olumlamalar ve Sorumlamalar

Kitapçıkta olumlamaların yanısıra, aynı cümlelerin soru biçimi olan sorumlama (afformation) örnekleri de yer alıyor.

Yararlanacağınızı umuyoruz.

Ahmet Aksoy

 

 

Sep 152012
 
2,192 views

(Aşağıdaki yazının orijinal haline  http://eft-tepeleme.gamet.com.tr/cilt-lekeleri-ve-tepeleme/ adresinden ulaşabilirsiniz.)

Bulaşıcı olmayan ama ömür boyu süren bir cilt hastalığı var: Sedef (Psoriasis). Bu hastalığın en belirgin özelliğini deri üzerindeki çeşitli boyutlarda kırmızı veya gümüş rengi cilt lekeleri oluşturuyor. Sedefe benzer ve deri üzerinde lekeler şeklinde ortaya çıkan başka hastalıklar da var.

İlaçlar bu tür hastalıkların fiziksel tarafını kolayca çözümlese de, duygusal tarafına hiç bir şey yapamıyor.

Hastaların pek çoğu şu duygusal sorunlardan bir veya bir kaçının etkisi altındadır: kızgınlık, endişe, sıkıntı, üzüntü, hayal kırıklığı, suçluluk, yetersizlik, keder, kendini dinleme, stres ve değersizlik…

Tepeleme – EFT yöntemi ilaçlar sayesinde elde ettiğiniz kimyasal çözümlerin, sorunun duygusal taraflarını da çözerek kalıcı hale gelmesini sağlar.

Bu amaçla:

1- Yaşadığınız olumsuz duyguların bir listesini yapın ve her satıra niçin böyle hissettiğinizi açıklayan 3 neden ekleyin. Daha sonra bu listeyi sıkıntı yoğunluğuna göre yeniden sıralayın. En yoğun duygular, sıranın en başında olsun.
Örnek: Kızgınım çünkü bu lekeler bir türlü geçmiyor.
Üzüntülüyüm, çünkü plaja gidemiyorum.
2- Listedeki her duyguya 1 ila 10 arasında bir değer verin.
3- Olumlama ve hatırlatıcı cümleleri oluşturun.
Örnek: Bu lekeler geçmediği için kızgın olsam da, kendimi seviyor…
Kızgın olsam da…
4- Kurgu cümlesini 3 kez tekrarlarken, karate noktasına sürekli vur.
5- Vuruşları yap ve hatırlatıcıyı söyle:
KB – Kaş başlangıcı : Kızgın olsam da…
GU – Göz ucu : Kızgın olsam da…
GA – Göz altı : Kızgın olsam da…
BR – Burun : Kızgın olsam da…
ÇN – Çene : Kızgın olsam da…
KK – Köprücük kemiği : Kızgın olsam da…
KA – Koltuk altı : Kızgın olsam da…
GN – Göğüs noktası : Kızgın olsam da…
BL – Bilekler: Kızgın olsam da…
TN – Tepe noktası : Kızgın olsam da…
6- Derin bir nefes al.
7- Sıkıntıyı tekrar derecelendir.
8- 3’ün altına düşmediyse vuruşları tekrarla.
9- 2 veya altına düştüğünde, listede yer alan bir sonraki soruna geç.

Bu uygulamayı yaparken araya dinlenme zamanları koy. Vücuduna su desteği yapmayı unutma.

Tüm listeyi tamamlayana kadar devam et.

Ahmet Aksoy

 

Sep 132012
 
12,234 views

Soruların Gücü – Sorularını Değiştir,  Hayatın Değişsin

Acaba doğru biçimde soru sormayı biliyor muyuz?.. (Hiç zannetmiyorum…)
Genellikle soru sorma biçimimiz böyle. Yanıt kısmını çoğu kez seslendirmiyor olsak ta, soru cümlesinin yapısını ve vurgusunu hep benzer şekilde kullanıyoruz. Yani önyargıyla. Yani, peşin hükümle. Yani cevabının ne olacağını baştan tasarlayarak. Bu yüzden de, genellikle, gelecek yanıtı dinleme nezaketini bile göstermiyoruz. Çünkü aslında soru sormadık. İster incelikle olsun, ister hoyrat bir şekilde; asıl amacımız muhatabımızı incitmekten, onu suçlamaktan, en hafifiyle kendi yargımızı dikte etmekten başka bir şey değil!

Eğer okumadıysanız, Marilee G. Adams tarafından kaleme alınan “Soruların Gücü” isimli kitabı okumanızı öneriyorum. (Yeni baskısı çıktı mı bilmiyorum. Bendeki kopyanın basım yılı 2006. Yayınevi GOA.)
Kitabın yazarı, sorduğumuz her türlü soruyu, iki temel soru tipine indirgiyor:
1- Yargılayıcı sorular
2- Öğrenici sorular.

Yargılayıcı sorular, bir şey öğrenmek için değil; karşımızdaki kişiyi (kendimizi veya bir başkasını) sıkıştırmak, suçlamak veya yönlendirmek amacıyla soruluyor. Soruda peşin hüküm var. Bu nedenle doğal olarak bir tepkiyi, itirazı, ya da suçluluk duygusunu tetikliyor.

Örneğin, “Yine mi geç geleceksin?” cümlesi masum bir soru biçiminde görünüyor olsa da, aslında bir peşin yargı ve suçlama içermektedir. Satır aralarında şunlar var: “Daha önce de geç gelmiştin zaten. Hep böyle yapıyorsun! Biliyorum ki yine öyle yapacaksın.” Hüküm baştan verilmiş!..

Böyle bir soruya tarafsız bir yanıt vermek mümkün olmaz. Hemen bir savunma refleksi devreye girer. Kalkanlar konuşlanır. Büyük olasılıkla bu suçlamayı savuşturmak için bir karşı saldırı başlatılır…

Oysa Öğrenici sorularda hiçbir peşin hüküm, hiç bir zorlama yoktur. Bunlar, gerçek anlamda yanıt almak isteyen, işbirliğine açık bir soru biçimine sahiptir.

“Bu gece kaçta döneceksin?”

Bu soruda bir önyargı yok. Gerçekten bilgi almak üzere düzenlenmiş tarafsız bir cümle. Her hangi bir kırgınlık veya suçlama içermiyor. Yanıtın da benzer şekilde açık ve bilgilendirici özellikte olması kuvvetle mümkün.

Muhatabımızın tepkisel yanıtlar vermemesi için sorularımız önyargı içermemelidir.

Mutlaka bir suçlu arayan tipik Yargılayıcı soruların özünde aşağıdaki saldırgan ve suçlayıcı düşünceler yatar:

 • Yanlış nerede?
 • Kim yaptı? Bunun sorumlusu kim? Kimi suçlayabilirim?
 • Haklı olduğumu nasıl kanıtlayabilirim?
 • Kendi etki alanımı nasıl koruyabilirim?
 • Nasıl olur da kaybederim?
 • Nasıl olur da zarar görürüm?
 • Bu insan neden bu kadar aptal ve sinir bozucu?
 • Neden canımı sıkayım?

Bir suçlu aramak yerine çözüme ulaşmak isteyen Öğrenici Sorular ise aşağıdaki düşüncelerle şekillenir:

 • Bu ne işe yarar?
 • Sorumluluklarım neler?
 • Gerçekler neler?
 • Büyük resimde ne var?
 • Seçeneklerim neler?
 • Bu konuda ne yararlı olur?
 • Ne öğrenebilirim?
 • Diğer kişi ne düşünüyor, ne hissediyor, neye ihtiyaç duyuyor ve ne istiyor?
 • Ne yapılabilir?

Yargılayıcı bakış açısının temel özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:

 • Yargılayıcı
 • Suçlayıcı (kendine ve başkalarına karşı)
 • Tepkisel ve otomatik
 • Herşeyi bilir
 • İnatçı ve katı
 • Ya bu/ya da şu diye düşünen
 • Kendi haklılığından emin
 • Değişiklikten korkan
 • Yalnızca kişisel bakış açısına sahip
 • Varsayımları savunur
 • Olasılıkları pek dikkate almaz
 • Temel ruh hali: koruyucu, tutucu

Öğrenici bakış açısı ise dünyaya şöyle bakar:

 • Öğrenici
 • Kabullenici (kendine ve başkalarına karşı)
 • Uyumlu ve düşünceli
 • Bilmemeye değer verir
 • Esnek ve uyumlu
 • Her ikisi de/ve diye düşünen
 • Meraklı
 • Değişikliğe değer veren
 • Başkalarının bakış açısını değerlendirir
 • Varsayımları sorgular
 • Olasılıklara sınır koymaz
 • Temel ruh hali: meraklı, gelişmeye açık

Yargılayıcı ilişkileri şöyle özetlemek mümkün:

 • Kazan-Kaybet ilişkisi
 • Başkalarından ayrı hisseder
 • Farklılıklardan korkar
 • Tartışır
 • Kusur bulur
 • Şunları dinler: Doğru/yanlış , Kabul/itiraz, Farklılıklar
 • Geribildirim reddetme olarak algılanır
 • Saldırır ya da savunur

Öğrenici tipi ilişkiler ise şöyle özetlenebilir:

 • Kazan-Kazan ilişkisi
 • Başkalarıyla arasında bağ hisseder, empati kurar
 • Farklılıklara değer verir
 • Konuşur
 • Eleştirir
 • Şunları dinler: Gerçekler, Anlamak için, Ortak yanlar
 • Geribildirime değer verir
 • Çözer ve yaratır

Bütün bu ayrıntılar sonuç itibariyle sadece iki temel seçeneğe bağlanıyor: Önyargılı yaklaşım ve Önyargısız yaklaşım.

İç dünyamızda ön yargılarımızla ördüğümüz cam duvarlar, sonunda koruyuculuk özelliklerini kaybedip, bizi içlerine hapseden hapishane duvarlarına dönüşüyor. Hareket alanımız, özgürlük alanımız giderek daralıyor. Nefes almamız zorlaşıyor.

En sonunda, başkalarıyla iletişim kuramaz hale geliyoruz. Başkalarının söylediklerini duymuyoruz. Çünkü onların sesi cam duvarlarımızdan yankılanıp, dağılıyor. Bizim söylediklerimiz de öyle. Bizi başkaları duyamaz oluyor. Kendi sesimizi sadece kendimiz dinliyoruz.

İlk adım, bu durumun farkına varmak!

Bir sonraki adım ise değişmeyi kabullenmek. Çünkü bu evrende değiştirebileceğimiz tek kişi varsa; o da kendimiziz.
Değişmek hiç te kolay değil elbet. Cam duvarlarımız çok kalın.
Ama yine de “sorularımızı değiştirerek” bir şeyler yapmaya başlayabiliriz.
Ben, denemeye başladım.

Siz de deneyin!

Bu kadar basit bir ayrıntının olağanüstü etkilerini görünce hem şaşıracak, hem de mutlu olacaksınız.

Her türlü öğrenici tipi sorularınız için iletişim bilgilerim aşağıdadır. İstediğiniz zaman çekinmeden beni arayabilirsiniz.

Ahmet Aksoy
ahmetaksoy@gamet.com.tr
www.gamet.com.tr
0216 450 5784
0533 339 0959

Mar 052012
 
2,518 views

Gamet Gelişim Akademisi(www.facebook.com/groups/gametgelisim) sayfamızda her gün bir olumlama örneği yayınlıyoruz. Bu sayfamızda da aynı olumlamaları haftada bir toplu olarak listeleyeceğiz.
Olumlamaların size günlük olarak erişmesini istiyorsanız,
Gamet Gelişim Akademisi sayfamıza uğrayarak, oraya üye olabilirsiniz:

 • Şimdi ve burada herşey yolunda
 • Şimdi kendimi daha dayanıklı ve daha iyi hissediyorum
 • Ben kendimi sevdiğim için, beni başkalarının sevmesine de izin veriyorum
 • Ben her zaman ihtiyacımdan daha fazlasına sahibim
 • Ben başkalarına yardımcı oldukça zenginleşirim
 • Yaşamımın amacı, ben ne yapmak istiyorsam, odur
 • Aldığım her karar yeni fırsatlar yaratır
Feb 252012
 
3,044 views

Gamet Gelişim Akademisi grubuna her gün tek tek gönderdiğimiz olumlamalar, burada toplu olarak yinelendi:

 • BEDENİM, KENDİMLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİN DIŞA YANSIMASIDIR.
 • HER AÇIDAN VE HER KOŞULDA KENDİMİ SEVİYOR VE OLDUĞUM GİBİ KABUL EDİYORUM.
 • MÜKEMMEL OLMAK YERİNE, KENDİM OLMAYI TERCİH EDİYORUM.
 • BEN, DÜŞLERİMİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK GÜCE SAHİBİM.
 • BİR OLASILIĞI ELE ALDIĞIMDA, ONU BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜRÜM.

Olumlamalar özellikle sabah kalkar kalkmaz, uyku mahmurluğu sürerken ve gece yatmadan hemen önce yinelenirse daha etkili olur. Çünkü bu zaman dilimleri alfatrans modunda olduğumuz zamanlardır.