?> ikna arşivleri - Page 2 of 2 - Kişisel Gelişim
Apr 052012
 
1,931 views

You can ……., because……
….. yapabilirsin , çünkü …..

Here’s that because word showing up again. Use it and discover how powerful it is, because it allows you to say anything you want after it.

 • You must believe it works, because it is such a nice way to keep talking and keep the suggestions coming.
 • It can even be used in everyday conversations, because people love having reasons for things.
 • You can experience hypnosis, now, Stanley, because being the very best you can be is important, isn’t it?

Burada da yine çünkü sözcüğü yer alıyor. Bu sözcük, ilk başta ne söylenmiş olursa olsun, istediğiniz şeyi dile getirebilmenize olanak sağlar.

 • Bunun çalıştığına inanabilirsin, çünkü, bu konuşmayı sürdürmenin ve yeni öneriler getirmenin güzel bir yoludur.
 • Bu kalıbı günlük konuşmalar sırasında da kullanabilirsin, çünkü insanlar nedenleri bilmekten hoşlanırlar.
Mar 192012
 
1,975 views

9. One could …., because ….
Bazıları …. , çünkü ……

The magic word is because. Because lends emotional credibility to whatever goes before it.

 • Once could use the word “because” after important suggestions, because you enjoy trying new things.
 • One could allow learning to go to a very deep place, because you are not completely aware of how important it is yet.
 • One could experience hypnosis because being smoke free was important to that person and they were aware of that.
 • One could possess a desire to be self-assured, because one understands the importance in dealing with others.

Bu kalıpta asıl önemli olan çünkü sözcüğünün kullanılmasıdır. Bu sözcük, bağlantılı olduğu cümleciğin geçerliliğine destek olur.

 • Bazıları önemli önermelerden sonra “çünkü” sözcüğünü kullanabilir, çünkü sen yeni şeyler denemekten hoşlanıyorsun.
 • Bazıları çok derinlere inilmesine izin vermeyi öğrenebilir, çünkü bunun ne kadar önemli olduğunun henüz tam farkında değilsindir.
 • Bazıları hipnozu deneyebilir, çünkü sigarayı bırakmak bu kişiler için çok önemlidir ve bunun farkındadırlar.
 • Bazıları yaptıklarının onaylanmasını arzu eder, çünkü başkalarıyla ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bilirler.