?> dil kalıpları arşivleri - Page 2 of 3 - Kişisel Gelişim
Feb 272013
 
2,400 views

Dil kalıpları 7

Gamet Gelişim Akademisi Dil Kalıpları No.7 – Duyguyu farkettirme

 • You might notice the feelings … as you …
 • … yaparken … duygularının farkına varabilirsin.
 • You might notice the feelings an experience would have as your contemplate the rewards of being stress free.
 • You might notice the feelings of satisfaction as you offer an additional opportunity to make an indirect suggestion.
 • You might notice the feelings of happiness, which will have you contemplating how your ideal weight makes you feel good.
 • İdeal kilona ulaştığın zaman yaşadığın mutluluk duygusunun sana ne kadar iyi geleceğini fark edebilirsin.
 • Duygularını dışa vurduğunda bir ferahlama duygusu yaşadığının farkına varabilirsin.
 • Yapman gerekenleri ertelemekten vazgeçtiğinde, içindeki başarma duygusunun giderek güçlendiğini fark edebilirsin.

Ahmet Aksoy

Feb 092013
 
1,952 views

Gamet Gelişi Akademisi Dil Kalıpları No.6 – İsim ekleyerek örtülü komutu güçlendirme

 • One can, <person’s name>, ___________
 • … birisi, <isim>, …… ebilir.
 • You will make it much more powerful by adding the person’s name at the beginning of the embedded command.
 • One can, Bill, feel good about having hypnosis provide help to you.
 • One can, Barbara, experience the thrill of reaching your ideal size. Who can?
 • ….One can. It’s not you we’re discussing, Frank and Ernest.
 • İdeal kilosuna ulaşan birisi, Zeynep, hem sağlığına, hem de büyük bir özgüvene sahip olabilir.
 • Dil kalıplarını iyi kullanan birisi, Hasan, çok iyi bir satış temsilcisi olabilir.

Dil kalıpları uygulamalarında, isim kullanımı önemli bir araçtır. Karşımızdakine ismiyle hitap etmek, ona değer verdiğimizi gösterir.

 Ahmet Aksoy

Feb 032013
 
1,990 views

Gamet Gelişim Akademisi Dil kalıpları no.5 Bakış açısını genişletmek

Bu dil kalıbı ile karşımızdaki kişiyi istediğimiz konuda düşünmeye yönlendiriyoruz.

Can you imagine ….
…. hayal edebiliyor musun?
Hayal edebiliyor musun, ……

 • Can you imagine how much money you could save from being smoke free?
 • Can you imagine how much power this one language pattern has?
 • Hayal edebiliyor musun, sigarayı bıraktığında, ona harcayacağın parayla bir araba satın alabilirsin.
 • Sigarayı bırakırsan, biriktireceğin parayla kolayca bir ev sahibi olacağını hayal edebiliyor musun?
 • Bu dil kalıbının ne kadar güçlü olduğunu hayal edebiliyor musun?

 

Jan 282013
 
2,021 views

Gamet Gelişim Akademisi Dil kalıpları no.4

Dördüncü dil kalıbı ile, olası direnci, istenen sonuç çerçevesine çevirmeyi amaçlıyoruz

Don’t ____________ too quickly.
…. o kadar çabuk ….ma.
Hemen … …ma.

 • You probably already know that most people who try hypnosis are helped by it.
 • You probably already know that hypnosis is being used by more and more people, daily.

Böyle bir kalıpla karşılaştığımızda, vurgulanan eylemle ilgili nedenleri ve daha bir sürü ayrıntıyı zihnimizden geçirmeye başlarız. Aslında kalıbın gerçek amacı da zaten budur.

Örneğin “Sigarayı o kadar çabuk bırakma.” cümlesi, aslında “sigara bırakma” eylemine ilişkin olası dirençleri hedef alıyor ve bu dirençleri aşmak için kendimize yeterli zamanı tanımamızı öneriyor. Burada, olası direncin gücü sıradanlaştırılarak zayıflatılıyor.

 • Sigarayı o kadar çabuk bırakma.
 • Yelkenleri hemen suya indirme.
 • Hemen uykuya dalma. Kaslarındaki ve vücudundaki rahatlatıcı gevşemeyi iyice hisset.
 • Evi satın almaya o kadar çabuk karar verme.

Ahmet Aksoy

Jan 252013
 
5,205 views

Gamet Gelişim Akademisi Dil Kalıpları No.3
Üçüncü dil kalıbını incelerken bir değişikliğe gideceğiz. Geçen hafta sonu yaptığımız atölyelerden birinde, aslında İngilizceden tercüme edilmiş olan dil kalıplarının asıllarını da -en azından İngilizce bilenler için- belirtmenin daha sağlıklı olacağı dile getirildi. Ben de aynı düşüncedeyim. Sadece daha önceleri -İngilizce bilmeyenler için- karışıklık yaratabileceği endişesi vardı. Ancak, dil kalıpları ile ilgilenen kesimleri istatistiksel açıdan incelediğimizde, kaynak bilgilerinin verilmesinin daha yararlı olacağı sonucu çıkıyor.

Yeni dil kalıbı şöyle:

You probably already know…
Büyük olasılıkla zaten biliyorsun ki, ….
Büyük ihtimalle zaten biliyorsun ki, ….

Kişisel kullanım kolaylığını dikkate alarak, olasılık yerine ihtimal sözcüğünü de kullanabilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi, önemli olan bu kalıpların mekanik bir şekilde kullanılması değil; onların içselleştirilmesidir. Üzerinizdeki eğreti bir elbise gibi, içselleştirilmeden kullanılan dil kalıpları da kolayca sezilir ve ters etki yapar.

Bu dil kalıbı bir olasılığı kişiselleştirerek vurgulama yapıyor. Böylece karşıdaki kişinin, böyle bir olasılığı daha önceden dikkate almamış olsa bile, hemen itiraz etmesine engel oluyor.

Örnekler:

 • Büyük olasılıkla yaşadığın bu sıkıntıların senden kaynaklanmadığını zaten biliyorsun.
 • Büyük ihtimalle zaten biliyorsun ki, bu devirde üniversite eğitimi bile iş hayatı için yeterli olmayabiliyor.
 • Büyük ihtimalle zaten biliyorsunuz ki, bu ev kısa bir süre içinde prim yapacak.

Ahmet Aksoy

Jan 222013
 
2,737 views

Gamet Gelişim Akademisi Dil Kalıpları No.2

İkinci dil kalıbımız, olasılığın vurgulanarak dikkat çekilmesine yönelik:

Belki de …

Bu dil kalıbı ile, muhatabımızın dikkatini istediğimiz konuya  çekebiliyoruz. Bir yandan hatırlatma, bir yandan da farklı bir olasılığın varlığına dikkat çekme amacıyla kullanılabilir.

Örnekler:

 • Belki de kendini hemen toparlayacaksın.
 • Belki de bu işi çok kısa bir sürede başarıyla çözeceksin.
 • Belki de değişmeyi herkesten çok sen istiyorsun.
Bu dil kalıbını da dikkatli kullanmak gerekir. Eğer olumsuzlama şeklinde kullanılırsa, yıkıcı etkiler yaratabilir. Örneğin, “Belki de bu işi batıracaksın.” şeklindeki bir kullanım, muhatabımızın bilinçaltına “başarısızlık” tohumları ekecektir. Bu nedenle, bu kalıptan olumlu yönlendirmeler için yararlanmaya özen göstermek gerekir.

Ahmet Aksoy

Jan 212013
 
3,175 views

Gamet Gelişim Akademisi Dil Kalıpları No.1

Ele alacağımız ilk dil kalıbı şöyle:

[Acaba] …. merak ediyorum.

Bu dil kalıbı , satır arasında, niyet yönlendirme ve düşünce tohumu ekme amacıyla kullanılmaktadır. Merak ettiğimizi belirttiğimiz eylem, aslında bir örtülü komut içerir.

Örnekler:

 • Acaba sigarayı tamamen bıraktığında ne kadar rahatlayacağını hayal edebiliyor musun, merak ediyorum. (Örtülü komut: Sigarayı tamamen bırak! Hedef: Bunu yaptığında çok rahatlayacaksın.)
 • EFT ile duygusal yüklerinden kurtulduğunda, yaşamaktan ne kadar zevk almaya başlayacaksın, merak ediyorum. (Örtülü komut: EFT uygulayarak duygusal yüklerinden kurtul. Hedef: Bunu yaptığında yaşamdan daha fazla zevk alacaksın.)
 • Her şeye kızmaktan vazgeçtiğinde, acaba ne kadar sevecen biri olacaksın, merak ediyorum. (Örtülü komut: Her şeye kızmaktan vazgeç! Hedef: Böylece çok daha sevecen biri olacaksın.)
 • Yaşama olumlu tarafından bakmaya başladığın zaman, acaba neler kaçırmış olduğunu da fark edecek misin, merak ediyorum. (Örtülü komut: Yaşama olumlu tarafından bak! Hedef: Bunu yaptığında, şu anda kaçırmakta olduğun şeyleri, bir daha kaçırmayacaksın.)

Dil Kalıpları ile ilgili çalışmalarımızı daha etkin ve Türkçe dil yapısıyla daha bütünleşik bir hale getirebilmek için sizlerin de katılımınıza gereksinim duyuyoruz. Lütfen dil kalıpları ile ilgili düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. (Yorum bırakmak için aşağıdaki Yorum Yapın veya Yorum Gönder bağlantısını kullanabilirsiniz.)

Ahmet Aksoy

Jan 192013
 
5,375 views

anahtarlar(Dil kalıpları ve dil kalıpları uygulama örnekleri ile ilgili yazılarıma aslında önceki web sitemizde (www.axtelsoft.com)  2011 yılı ortalarında başlamış ve 15 kadar yazı yayımlamıştım. Yeni yerimizde bu konudaki yeni çalışmalarımı yakında  yayınlamaya başlayacağım. Ancak bir bütünlük sağlanması amacıyla, öncelikle eski yazılarımı bu sitede güncelleyeceğim.  Daha önce okumuş olsanız da, anılarınızı tazelemesini umuyorum. A. Aksoy)

 

Konuşma dili, iletişimin en etkin araçlarından biridir. Bu aracın doğru kullanımı, iletişimin de daha verimli olmasını sağlayacaktır.

Konuşma sırasında sadece hangi sözcüklerin kullanıldığı değil, bunların sıralaması, birbirine bağlanma şekli ve tonlamaları da önem taşır. Aynı sözcüklere, farklı sıralama ve tonlamalar kullanarak birbirinden çok farklı anlamlar yüklemek mümkün olur.

Örneğin “Oku da baban gibi, eşek olma!” ve “Oku da, baban gibi eşek olma!” cümlelerinde aynı sözcükler, aynı sırayla kullanıldıkları halde; sadece virgülün -yani duraklamanın- yerinin değişmesiyle vurgular değişmekte ve birbirinden çok farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır.

Sözlü iletişimle ilgili en önemli konulardan biri de, karşımızdaki kişinin tepkisel davranışlarının farkında olmaktır. Eğer kurduğumuz cümleler, karşımızdaki kişiyi suçlayıcı bir ifade taşırsa, o kişi otomatik olarak savunmaya geçecek, büyük olasılıkla söylediklerimizin önemli bir kısmını dinlemeyecek ve anlamayacaktır. Dil kalıpları, işte bu gibi durumlara düşmemek; hatta tam tersine, karşımızdakini incitmeden, savunmaya geçmeye zorlamadan onu da bizim gibi düşünmeye yönlendirmenin, ikna etmenin yollarını göstermektedir.

Milton Erickson’un çalışmalarından derlenen dil kalıpları, ikna sanatının en önemli araçlarının arasına girmiştir. Dil kalıpları listesinde elliden fazla öge bulunmaktadır. Sayı fazla olduğu için, bazı girişimciler bu kalıpları iskambil kartlarına işleyerek, kolayca taşınabilmesini ve kullanılabilmesini sağlamıştır. Bu tip kartlar “Zebu Kartları” olarak isimlendirilmektedir.

Biz de bu sayfalarda dil kalıpları konusunu zamana yayarak, her birini ayrı ayrı değerlendirecek ve yaşayan örneklerle zenginleştirerek ele almaya çalışacağız. Amacımız, dil kalıplarının, İngilizce asıllarından tercüme edilerek aktarılması değil, bu kalıpların yaşayan Türkçe’deki gerçek karşılıklarının ele alınmasıdır. Bu nedenle, yazılarımız sadece bir bilgi aktarımı şeklinde kalmak yerine, ilgili konuları ortak aklın süzgecinden geçirebilmek için düzeyli bir tartışma açmaya yönelik olacaktır.

Türkçemiz, sağlam bir yapıya sahip, esnek bir dildir. Onu gerçek değeri ve gücüyle kullanabilmek için, titiz ve kapsamlı bir çalışmaya gerek var. Bu nedenle tüm bilgileri bir arada işlemektense, zamana yaymanın, okuyucunun bu çalışmaları özümsemesi açısından daha yararlı olacağına inanıyorum.

Güzel ve etkili konuşmak, karşımızdakini kolayca ikna etmek sizin de ilginizi çekiyorsa, www.gamet.com.tr adresinden bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy

May 222012
 
2,060 views

13. You might notice how good _____ feels, when you _____

_____ yaptığında _____ ne kadar güzel şeyler hissettiğini farkedebilirsin.

 • You might notice how good you feel when you realize what hypnosis can do for you.
 • You might begin to notice, now, how good it feels when you sign the check for your introductory hypnosis session.
 • You might notice how good your eyes feel when close your eyes and relax.
 • Gözlerini kapatıp gevşediğinde, gözlerinin ne kadar güzel şeyler hissettiğini farkedebilirsin.
 • Depreme dayanıklı bir eve taşındığında, yüreğinin ne kadar ferahladığını farkedebilirsin.
 • Bu işi tamamladığında, kendini bir kuş gibi özgür hissedebilirsin.
 • Yeni kitabın yayınlandığında, kendini yeniden doğmuş gibi hissedebilirsin.

 

Apr 292012
 
1,637 views

12. I don’t know if ________________.

Acaba ________________, bilmiyorum.

 • I don’t know if you will like this training more than any other training more than you have ever experienced.
 • I don’t know if your enjoyment will make certain things better than others.
 • I don’t know if this experience is life changing.
 • I don’t know if the language patterns will be more enjoyable than anything else .
 • I don’t know if the most important decisions you ever make will be experiencing hypnosis. Don’t ask me! I don’t know!
 • Acaba bu deneyimler, hayatını da değiştirecek mi, bilmiyorum.
 • Acaba bu çalışmaları iş hayatına da yansıtabilecek misin, bilmiyorum.
 • Acaba bu satışı bir hafta içinde gerçekleştirebilecek misin, bilmiyorum.
 • Acaba yeni işin, hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracak mı, bilmiyorum.
 • Acaba mezun olduğunda hemen iş hayatına atılmak isteyecek misin, bilmiyorum.
 • Acaba bu sınavı kazandığında senin için herşey çözülmüş olacak mı, bilmiyorum.