?> Bu Fotoğraftaki Küçük Noktalar Nedir? - Vaybe! Neler oluyor!
Jul 012012
 
2,016 views

Aşağıdaki fotoğraflarda yer alan küçük siyah noktalar sizce neler olabilir?

What are these tiny spots?

Ayrıntıları görmek için fotoğrafların üzerine tıklayabilirsiniz.

 

Fotoğraf, İtalya’daki bir barajdan alınmış. Yaban keçileri baraj gövdesindeki tuz sızıntılarını yalıyorlar.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(gerekli)

(gerekli)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
EFT ile Epilepsi Krizlerinin Denetimi (2)

Aşağıdaki yazı, Gayle Waxon tarafından Gary Craig'e gönderilmiş eposta mesajının Türkçeleştirilmiş halidir. Gary, Gerçekten bir şeyler oluyor ve bunları seninle...

Close