?> November 2013 - Kişisel Gelişim
Nov 302013
 
1,879 views

Gamet Group Bülteni Yayın Hayatına Başladı

Gamet Group Bülteni Yayın Hayatına BaşladıGamet, bildiğiniz gibi esas itibariyle Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir firma.

 Bu güne kadarki çalışmalarımız sırasında yaptığımız gözlemler ve elde ettiğimiz deneyimler, sektörümüzün içinde bulunduğu etik koşullara bağlı olarak müşteri ilişkileri, farkındalık, iletişim, etkin öğrenme gibi konularda hem kişisel hem de kurumsal eğitime duyulan büyük bir ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu ihtiyaç her geçen gün daha da büyüyor.

İşte bu nedenle, yeni çalışma döneminde hem mesleki, hem de kişisel ve kurumsal gelişime yönelik birikimlerimizi “Gamet Group Bülteni” adı altında sizlerle paylaşmaya karar verdik.

Sizler, yani bu sektörün emekçileri, bu toz-duman içinde hem ekmeğini kazanmanın peşinde olup, hem de haysiyetinden ödün vermemek için direnen arkadaşlarımız..

Sizler, yani güvenilir danışmanlara ihtiyaç duyan küçük ya da büyük mülk sahipleri…

Sizler, yani birikimlerini sağlıklı ve namuslu bir şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar…

Sizler, yani kısıtlı bütçeleriyle ay sonunu getirmek için ekonomi cambazı haline gelen kiracılar…

Sizler, yani herkes…

Gamet Group Bülteni‘nde, web sitelerimizde yayınlamakta olduğumuz bazı yazı ve görselleri, gayrimenkul haber ve yorumlarıyla harmanlayıp PDF formatında bir araya getirdik.

Böylece hem gayrimenkul sektörüne, hem de kişisel gelişim ve farkındalık konusuna yönelik bir çok belge görsel bir çerçevede bir araya gelerek kaynaştı.

Şimdilik bu bülteni aylık olarak yayınlamayı planlıyoruz. Ancak talebe veya ihtiyaçlara bağlı olarak arada sürprizler yapabiliriz. Böylelikle yeri geldiğinde çok daha sık aralıklarla ve daha yoğun bir içerikle sizlerle buluşmamız mümkün olabilir.

Çevremizde gözlediklerimiz, ekonomik gidişatın seyrine bakarak sezdiklerimiz, yerli ve yabancı kaynaklardan derlediğimiz bilgiler bu bültende yer alacak.

Bültenimiz, aslında hepimizin bildiği, ama farkındalık sınırlarımızın dışında kalmış küçük ayrıntıları dile getirecek.

Sizlere bir nebze de olsa bir şeyler anımsatabilir, bir bilgi iletebilir, ya da bazı duygu ve düşüncelerin fitilini ateşleyebilirsek ne mutlu bize…

Hem bilginin hem de duyguların paylaşıldıkça büyüdüğüne inanıyoruz. Eğer siz de bu inancımızı paylaşıyorsanız, birlikte çok güzek şeyler yapma şansını yakalayabiliriz.

Önerilerinizi, eleştirilerinizi, bilgi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Bültenimize http://www.gamet.com.tr/bultenbasvur adresinden üye olabilirsiniz.

Eski ve yeni bültenlerimizi  http://gametgelisimbulten.wordpress.com adresinden indirebilirsiniz.

Bize eposta ile ulaşmak isterseniz,gelisim@gamet.com.tr veya ahmetaksoy@gamet.com.tr adreslerini kullanabilirsiniz.

İlk bültenimizi indirmek için burayı tıklayın: http://www.gamet.com.tr/bultenler/gametgroup-01.pdf

Katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

Gamet Group

Nov 262013
 
3,191 views

Yüzünüzde Neler Yazdığını Siz de Okuyabilirsiniz

Pek dikkat etmemiş olsak ta insan yüzleri genellikle asimetriktir. Yüz okuma (fizyognomi) bu farklılığın önemine dikkat çeker.

Asimetriyi çarpıcı bir hale getirmenin en basit yolu cepheden çekilmiş bir yüz fotoğrafının tam ortasına bir ayna yerleştirerek fotoğrafın görünen yarısının ve onun aynadaki yansımasının oluşturduğu simetrik yüze bakmaktır.

(Eğer photoshop gibi grafik işleme programlarından anlıyorsanız, sol-simetrik ve sağ-simetrik görüntüleri imaj olarak oluşturmanız da mümkün. Biz bu amaçla bir program geliştirdik ve verdiğimiz fotoğrafların sol-simetrik ve sağ-simetrik görüntülerini otomatik olarak oluşturabiliyoruz.)

Sol yarıdan ve sağ yarıdan oluşturulan simetrik yüzler, bazı kişilerde çok farklı görüntüler oluşturabilir.

Sol ve sağ yarının birbirinden farklı olmasının genetik nedenleri olduğu gibi, yaşam tarzının oluşturduğu etkiler de vardır.

Bildiğiniz gibi, yüzümüzün sol yanını, beynimizin sağ tarafı denetler. Bu da sağ beyin yarı küremizin içerdiği yaratıcılık, hayal gücü ve duygusallık gibi özelliklerin yüzümüzün sol tarafında yansıma bulacağına işarettir. Benzer şekilde beynimizin sol yarı küresi tarafından yerine getirilen mantık, zaman kontrolü, düzen gibi işlevlerin yüzümüzün sağ tarafında yansıma bulacaktır.

Bazı görüşlere göre simetrik bir yüz, hem sağlıklı ve dengeli bir bedenin, hem de sağlıklı ve dengeli bir kişiliğin yansımasıdır. Simetrik bir yüz, beynin her iki yarısının dengeli şekilde kullanıldığının da açık belirtisidir.

Aşağıda pantomim sanatçısı Ayça Yaşıt‘a ait fotoğraftan elde ettiğimiz sağ ve sol simetrik yüzler yer alıyor.

Ortadaki fotoğraf orijinaldir. Onun sağındaki görüntü yüzün sağ yarısından, solundaki görüntü ise sol yarısından türetilmiştir.

    Sağ-Simetrik                  Orijinal                 Sol-Sİmetrik

Sağ-simetrik                                            Orijinal                                                      Sol-simetrik

Yorum:
Orijinal ve türetilmiş görüntülerde çene ucundan burun altına kadar olan bölümün neredeyse tamamen aynı olduğu görülüyor. Güçlü ve dengeli bir iradeye sahip. Ellili yaşlardan sonraki yaşamının ekonomik açıdan rahat geçmesi güçlü bir olasılık.

Kaş üstünden burun altına kadarki orta bölgede, gözler ve burun tamamen simetrik ve dengeli. Sadece şakaklarda hafif bir asimetri görüyoruz Yüzün sol tarafındaki elmacık kemiği biraz daha belirgin. Kendi başına çalışmaktan, gezip-dolaşmaktan hoşlanıyor. Her tür engellemeye rağmen hedeflerine ulaşmakta kararlı.

Asıl farklılık alın bölgesinde. Sağ taraf daha geniş. Alnın sol tarafındaki daralma sol-simetrik görüntüde iyice belirgin hale geliyor. Bu durumda Ayça’nın hayalgücü ve yaratıcılığını biraz baskı altında tuttuğunu, mantığının daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çocukluk-gençlik döneminin duygusal açıdan baskı altında geçmiş olması kuvvetle muhtemel.
Kazandıklarını hemen harcamaya eğilimli.

Cepheden çekilmiş, saçınızı ve boynunuzu da kapsayacak boyutlarda çekilmiş bir fotoğrafınızı gelisim@gamet.com.tr  adresine gönderin, sizin için de yorumlarımızı yapalım.

Lütfen yazılarımızı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy
gelisim@gamet.com.tr

Nov 202013
 
18,842 views

Marifetnameden 18.yüzyılda Beden Dili

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Erzurumlu İbrahim Hakkı (1705-1771), Marifetname isimli ansiklopedik eserinde pek çok farklı konunun yanısıra beden dili ve yüz okuma kapsamına giren konulara da değinmiş. Kitap, ağırlıklı olarak beyitler halinde düzenlenmiştir. Orijinal beyitlerin pek çoğu kolayca anlaşılabilmektedir. Yine de bu beyitlerin yanına gündelik dilimizdeki karşılıklarını ekledik.

Alıntılar Marifetname’nin 4. bab, 5. fasıl, 3. ve 4. nevilerindendir.

Boy-pos

 • Kim ki boyudur tavil Sade dil olur cemil (Boyu uzun olan güzel ve sâde dil olur.)
 • Kim ki boyudur kasir Hilesi vardır kesir (Boyu kısa olanın çok hilesi vardır.)
 • Kim ki vasat boyludur Akil ve hoş huyludur (Boyu orta olan, akıllı ve hoş huylu olur.)

Saçlar

 • Kim ki saçı sert olur Akılla cür’et bulur (Saçı sert olan akıllı ve atılgan olur.)
 • Kim ki saçı nerm olur Ebleh ve bî şerm olur (Saçı yumuşak olan, ebleh ve arsız olur.)
 • Kim ki saçı sarıdır Kibr ve gazab kârıdır (Saçı sarı olan, kibirli gazablı olur.)
 • Kim ki saçıdır kara Sabrı var onu ara (Saçı kara olan, sabırlıdır, onu ara.)
 • Kumral ise saç güzel Sahibidir bî bedel (Saçı kumral ise güzeldir ve sahibi bedelsizdir.)
 • Saçı az olan latif Oldu ârif ü zarif (Saçı az olan lütufkâr, bilgili ve nazik olur.)
 • Saçı çok olsa zenin Fehmi az olur anın (Saçı çok olan kadın, anlayışsız olur.)

Baş

 • Başı küçük aklı az Olsa ona deme raz (Başı küçük olanın aklı azdır, ona sır söyleme.)
 • Başı büyük olanın Aklı çok olur anın (Başı büyük olanın, aklı çok olur.)
 • Yassı ise fark-ı ser Sahibi çekmez keder (Başının tepesi yassı ise, sahibi keder çekmez.)
 • Cild-i seri berk olan Hayır eder etmez ziyan (Başının derisi parlak olan, hayır yapar, ziyan vermez.)
 • Ekra’a olma yakın Bed huy olur pek sakın (Kele yaklaşma sakın, kötü huylu olur.)

Alın

 • Cebhesi zıyk olanın Zıyk ola hulki anın (Alnı dar olanın ahlakı da dar olur.)
 • Yumru olursa cebin Sahibi zişt ve gabin (Alnı yumru olan, çirkin ve aldatıcı olur.)
 • Cebhesi olan ariz Bed huy olur çün mariz (Alnı geniş olan kötü huyludur, çünkü hastadır.)
 • Mutedil olsa cebin Sahibini bil emin (Alnı normal olanı, emin olarak bil.)
 • Cebhesi bî çîn olan Kâhil olur bîgüman (Alnı kırışıksız olan, mutlaka tembel olur.)
 • Çini uzundur fehim Az ise olmuş kerim (Alnı uzun olan anlayışlı, az ise cömert olur.)
 • Kaş arası çîn olan Gam yüküdür ol heman (Kaş arası kırışık olan, her zaman gam yüklüdür.)

Kulaklar

 • Üznü kebir olsa bol Cahil ve kâhildir ol (Kulağı uzun ve büyük olan, cahil ve tembeldir.)
 • Üznü küçük uğrudur Evsat olan doğrudur (Küçük kulaklı olan uğursuz; orta olan doğrudur.)

Kaşlar

 • İnce olan kaş ucu Fitnedir işi gücü (Kaş ucu ince olanın işi gücü fitnedir.)
 • Kaşta çok olan kılı Mükesser olur gussalı (Kaşının kılı çok olan, çoğunlukla kederlidir.)
 • Kaşı açık doğrudur Çatma ise uğrudur (Kaşı açık olan doğrudur, çatma olan uğursuzdur.)
 • İnce kaş olur cemil Kibre tavili delil (İnce kaş güzel olur; uzunu kibre delildir.)
 • Kaşı mukavves olan Dilber olur her zaman (Kaşı kavisli olan, her zaman dilber olur.)

Gözler

 • Göz çukur olsa kalil Olmuş o kibre delil (Göz çukuru az ise, o kibre delil olmuştur.)
 • Çeşmi siyehtir muti Çeşmi kızıldır şeci (Siyah gözlü olan itaatli, kızıl gözlü olan cesurdur.)
 • Gözleri göktür lebib Lik ela gözlü edib (Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli olur.)
 • Çeşmi küçüktür hafif Çeşmi büyüktür zarif (Küçük gözlü olan, hafif; büyük gözlü olan zarif olur.)
 • Didesi yumru hasut Evsat olandır vedût (Gözü yumru olan hasetçi, orta olan dost olur.)
 • Çeşmi kıpık oldu şin Bakışı süst oldu zîn (Kıpık gözlü olan, yaramazdır; bakışı tembeldir.)
 • Noktalı göz ok olur Değmesi pek çok olur (Noktalı göz ok olur, değmesi pek çok olur.)
 • A’vere olma yakın Zîk bakan olmaz emin (Tek gözlüye yakın olma, sık bakan olmaz emin.)
 • Şaşıya etme nazar Kim sana eğri bakar (Şaşıya bakma, çünkü sana eğri bakar.)
 • Çeşmi güleçtir güzel Kirpiği zîk bî bedel (Güleç gözlü olan güzeldir, kirpiği sık olansa bedelsizdir.)

Yüz

 • Vechi büyüktür alil Kibre küçüktür delil (Büyük yüzlü olan illetlidir; küçük yüz kibre delildir.)
 • Yumru olandır bahîl Yassı olandır cemil (Yumru yüzlü olan cimridir, yassı olan güzeldir.)
 • Vechi arıktır muhil Etli olandır sakil (Arık yüzlü olan borcuna sadık değildir; kalın ve etli yüzlü sevimsizdir.)
 • Vechi pek uzun olan Laf ile söyler yalan (Uzun yüzlü olan, lafla yalan söyler.)
 • Kim ki tireştir yüzü Telh olur ekser sözü (Yüzü sert olanın, çoğu sözü acı olur.)
 • Vechi müdevver gerek Bedrden enver gerek (Yuvarlak yüzlü olan, aydan daha nurlu olsa gerektir.)
 • Çün mütebessim olur Anı gören kâm alır (Çünkü böyleleri mütebessim olur ve onu gören kâm alır.)
 • Benzi kızıldır edib Esmer olandır lebib (Benzi kızıl olan edib, esmer olan zeki olur.)
 • Benzi sarıdır alil Esvede mâil muhil (Benzi sarı olan hastalıklı, siyahımsı olan tevekkel olur.)
 • Gözleri gök ışkırak Olsa ol ondan ırak (Gözleri gök olursa, ondan ırak ol.)

Burun

 • Levni olan mutedil Hem ak olur hem kızıl (Rengi normal olan hem ak, hem kızıl olur.)
 • Enf eğer olursa dıraz Sahibidir fehmi az (Burun eğer uzun olsa, sahibinin anlayışı kıttır.)
 • Enf eğer olsa kasir Havf olur onda kesir (Burnu kısa olan, çok korkak olur.)
 • Enf ucu ger ola top Sahibi olur turup (Burun ucu top gibi olan, neşeli olur.)
 • Enf ucu ağza yakın Olan adamdan sakın (Burun ucu ağza yakın olan adamdan sakın.)
 • Sükbe-i enf olsa bol Kibr ve haset dolmuş ol (Burun deliği geniş olursa, o, kibir ve haset dolar.)
 • Olsa kulkul-i kanat Cem’ ola kah ve inat (Burun kanatları hareketli olanda kahır ve inat toplanmıştır.)
 • Enfi kim olsa ariz Şehvet iledir mariz (Burnu enli olan, şehvet düşkünüdür.)
 • Enfi o kim eğridir Himmet onun fikridir (Burnu eğri olanın fikri himmettir.)

Ağız

 • Ağzı küçüktür güzel Lakin olur pür vecel (Küçük ağızlı olan güzel, fakat çok korkak olur.)
 • Ağzı büyüktür şeci’ Eğri olandır şeni’ (Ağzı büyük olan cesur, eğri olan kötü olur.)
 • Ağzı gibidir zenin Hey’et-i bız’ı onun (Kadının tenasül uzvunun yapısı ağzı gibidir.)

Ses

 • Gunneli söz olsa ger Kibirden oldur haber (Genizden gelen sözler, kibirden olsa gerek.)
 • Savt dakik er kişi Şehvet-i zendir işi (İnce sesli erkek, kadına düşkündür.)
 • Er kişi sesli zenan Ekseri söyler yalan (Erkek sesli kadınlar genellikle yalan söyler.)
 • Sözde kim olsa seri Fehmidir onun refi (Sözü seri olanın anlayışı yüksektir.)
 • Kim ki sesidir kaba Himmeti var merhaba (Kaba sesli olanın himmeti vardır.)
 • Ses çatal olsa o can Halka eder bed güman (Çatal sesli olan, sürekli halktan kuşkulanır.)
 • Handesi çok olsa ha Umma sen onda haya (Gülmesi çok olandan haya umma.)
 • Yüz güleç ve söz leziz Olsa o candır aziz (Yüzü güleç, sözü lezzetli olan, candır, azizdir.)

Dudaklar

 • Yufka ve ahmerdudak Sahibi anlar sebak (İnce ve kırmızı dudaklı olan dersi iyi anlar.)
 • Şefe galiz olsa bil Sahibi muğzip sakil (Kalın dudaklılar muzip olur.)

Dişler

 • Dişleri iri olan İşler ol ekser yaman (İri dişli olan, çoğunlukla yaman işler yapar.)
 • Mutedil olan dişi Sıdk ve safadır işi (Mutedil dişli olanın işi hoş ve doğrudur.)

Ağız

 • Nükheti hoş olanın Hulki de hoştur onun (Ağız kokusu hoş olanın, ahlakı da hoştur.)

Çene

 • İnce zekanlı herif Aklı da onun hafif (İnce çeneli adamın aklı da hafiftir.)
 • Ger zekan enli olur Sahibi gılzat bulur (Enli çenesi olan, kaba olur.)
 • Mutedil olsa zekan Akıl olur hem hasan (Çenesi normal olan, akıllı ve güzel olur.)

Saç-sakal

 • Lihye tavil olsa ger Sahibidir bî hüner (Uzun sakallı olan, hünersiz olur.)
 • Lihyesi sıktır sakil Sohbeti eyler tavil (Sık sakallı olan kabadır ve sohbeti uzatır.)
 • Riş i siyah ve kalil Oldu zekaya delil (Siyah ve az sakal, zekaya delildir.)
 • Köse ki hiç rişi yok Onun olur mekri çok (Hiç kılı olmaya kösenin hilesi çok olur.)
 • Olsa değirmi sakal Sahibidir pür kemal (Değirmi sakallının olgunluğu çoktur.)
 • Olsa kafası ariz Ahmak iledir ol mariz (Enli kafası olan, ahmaktır.)

Boyun

 • Boynu olan çok dıraz Rüştü onun olur az (Boynu çok uzun olanın olgunluğu azdır.)
 • İnce ki gerdan olur Sahibi nâdan olur (Boynu ince olan, bilgisiz olur.)
 • Boynu galiz olsa ol Ruz ve şeb olur ekül (Boynu kalın olan, gece gündüz obur olur.)
 • Boynu olursa kasir Cümlesi olur kesir (Boynu kısa olanın hilesi çok olur.)
 • Boynu olan mutedil Hayr iledir müşteğil (Boynu orta olanın işi hayır yapmaktır.)

Genel

 • Her yeri evsat olan Dilber olur bî güman (Her yeri orta olan, şüphesiz dilber olur.)

Ahmet Aksoy

Alıntı:
Erzurumlu İbrahim Hakkı (1705-1771), Marifetname

Nov 162013
 
37,075 views

Yüzümüzün Şekli Kişisel Özelliklerimize Ayna Tutuyor

Yüz okuma, beden dili öğretisinin önemli bir bölümünü oluşturur.

Yüzün geometrik yapısı, organların birbirine oranı, konumları ve biçimleri farklı anlamlar ifade eder. Genetik etmenlere bağlı bu yapı, kişisel özellikler üzerinde büyük ölçüde belirleyicidir. Ayrıca, yüzdeki belirli bölgelerin renk ve doku özelliklerine bakılarak o kişinin sağlığıyla ilgili önemli ipuçlarına ulaşmak mümkün. Örneğin göz altındaki morluklar böbreklerin çalışmasıyla ilgili sorunları dile getirir. (İzleyen yazılarımızda bu konuları da ele alacağız.)

Taoculuğun ve Geleneksel Çin Tıbbının yüz okuma ile ilgili kapsamlı öğretileri var. Bu seri yazımızın ilk bölümünü, insan yüzündeki geometrik yapının kişisel özellikleri nasıl yansıttığına ayırdık.

Önce aynaya veya yakından çekilmiş bir fotoğrafınıza bakarak yüzünüzün hangi şekle uyduğunu saptayın; sonra da verdiğimiz kişisel özelliklerle kendinizinkileri karşılaştırın. İlginç benzeşmeler bulacaksınız.

Kare yüzKare yüzler

Yapısal Özellikler: Geniş alın ve çene, güçlü kemik yapısı. Yüzün genişliği ve yüksekliği birbirine çok yakın.
Kişisel Özellikler: Güçlü liderlik, başkaları için örnek olmak, tutarlılık, cömertlik, otoriteye direnç, güçlü irade, fiziksel dayanıklılık
Elementler: Ahşap, toprak

 

Elmas yüzlerElmas yüzler

Yapısal Özellikler: Alın ve çeneden daha geniş çıkıntılı elmacık kemikleri, yassı kulaklar, normal burun, ince veya normal ağız, sivri veya oval çene
Kişisel Özellikler: Gezgin, duygusal açıdan katı ve kendine güvenen, bireysel çalışmayı seven
Elementler: Metal, ateş

 

Dikdörtgen yüzlerDikdörtgen yüzler

Yapısal Özellikler: Uzun, güçlü alın, basık kulaklar, zayıf elmacık kemikleri, güçlü çene
Kişisel Özellikler: Hassas, zeki, aktif, eğitime açık, yeni durumlardan çekinen, özeleştiriye açık, kişisel denetimi güçlü, sıkı çalışmaya yatkın
Element: Ahşap

 

Üçgen yüzlerÜçgen yüzler

Yapısal Özellikler: Geniş alın, belirgin elmacık kemikleri, normal veya ince dudaklar, sivri veya oval çene
Kişisel Özellikler: Yazarlık, saman alevi gibi, hızlı düşünen, hızlı tepki veren, sabırsız, görsel, radikal fikirler
Element: Metal

 

Yuvarlak yüzlerYuvarlak yüzler

Yapısal Özellikler: Yuvarlak, güçlü kemik yapısı, elmacık kemikleri ve yanaklar düz, yassı kulaklar, geniş burun
Kişisel Özellikler: Yemeğe ve ahçılığa düşkün, satıcılığa yatkın, herşeyi hafife alan, kendi kendine yeterli, uyumlu, güvenilir, uyumlu
Elementler: Toprak, metal

 

Oval yüzlerOval yüzler

Yapısal Özellikler: Oval, normal burun, düz kulaklar, yuvarlak yanaklar ve elmacık kemikleri, küçük veya normal ağız, sivri veya oval çene
Kişisel Özellikler: Arkadaş canlısı, barışçı, yardımı seven, zeki, diplomatik, zengin sosyal ilişkiler, romantik, alımlı, başkalarını düşünen
Element: Ateş

 

Üst kenarı geniş trapezoidÜst kenarı geniş trapezoid

Yapısal Özellikler: Geniş alın, dar ve köşeli çene, geniş ağız
Kişisel Özellikler: Yaratıcı, mucit, uygulamacı, yaratıcı düşüncelere sahip, sempatik
Elementler: Su, ahşap

 

 

Alt kenarı geniz trapezoidAlt kenarı geniş trapezoid

Yapısal Özellikler: Dar alın, geniş çene, geniş burun, küçük veya normal ağız
Kişisel Özellikler: Sezgileri güçlü, oturaklı, güçlü iradeye sahip, fiziksel olarak güçlü, yarışmacı, eyleme hazır
Elementler: Toprak, su

 

Bu yazı serisini sürdüreceğiz.
Lütfen yazılarımızı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy

Kaynaklar
Face Reader, Patrician McCarthy, Allen&Unwin, 2007
Face Reading, Barbara Roberts, Healing and Insight Publishers, 2009

 

Nov 122013
 
2,087 views

Bir Dijital Kıyamet Senaryosu

Son dönemlerde, insanoğlunun yeryüzünde -ya da evrende- ne denli kalıcı olabileceği sorusu aklıma daha sık takılır oldu.

İnsanlığın geçmişine yönelik araştırmalardaki temel bulgularımız taş, kemik ve benzeri dayanıklı malzemelerle bağlantılı.

Belki de insanoğlunun geçmişinde teknolojik olarak geliştirilmiş ve bildiklerimizin ötesinde dayanıklı malzemeler yok. Geçmişten bize miras kalanlar sadece büyük kütleli taş yapılar ve taşlara işlenmiş bilgiler. Üstelik bu devasa yapılardan bir çoğu tonlarca ağırlıktaki kaya bloklarından oluşuyor. Ancak bu blokların yerlerine hassas bir şekilde nasıl oturtulduğuna ilişkin yeterince sağlıklı bilgilere sahip değiliz.

Tablet, papirüs, kağıt ve benzeri ortamların üzerine kaydedilmiş yazılı bilgiler ise hem çok yeni, hem de dayanıksız.

Günümüzde tüm kayıtlar elektronik ortama odaklanmış durumda. Yeni kayıtlar oluşturma ve mevcutları çoğaltma konusunda çok fazla esnekliğe sahibiz. Buna rağmen, bir enerji kaosu, mevcut dijital bilgilerimizin çok büyük oranda yitirilmesine neden olabilir.

Bu konuda daha önce yapılmış bir girişim var mı bilmiyorum ama, insanoğlunun teknolojik birikimlerinden en azından temel nitelikte olanlarının elektronik ortam dışında da kayda geçirilerek korumaya alınması, çok önemli ve yararlı olabilir.

Manyetik meteorlar nedeniyle oluşan teknolojik krizlere ilişkin bazı bilimkurgu öyküleri/ filmleri var. Ancak bildiklerimde, kriz eninde sonunda atlatılıyor.
Ya atlatılamayacak büyüklükte veya çok uzun sürebilecek bir durumla karşılaşılırsa ne olur?

Yani elektrik şebekeleri, elektrikli ve elektronik araçlar, haberleşme ve bilgiişlem sistemleri kullanılamaz hale gelirse ne olur?

Önce kendi halimi düşünüyorum: Yazmış olduğum yüzlerce yazı bir anda kaybolacak. Çünkü neredeyse tamamı internet üzerinde veya bilgisayarımda kayıtlı. Elle not tuttuğum sadece bir kaç not defteri mevcut. Bunlara yazdıklarım ise sadece kısa notlar, bazı algoritmalar ve sorular. Yani sadece bir bulmaca derlemesi.

Peki ne yapabilirim?
Tüm yazılarımı kağıda bastırıp arşivlesem, onları nasıl ve nerede koruma altına alabilirim? Eninde sonunda hepsi kağıt.
Ya da yazılarımın hepsini DVD disklerine aktarsam. Bilgisayarlar çalışmasa bile, bu kayıtlar laser ışınlarıyla çentik atılarak oluşturulduğuna göre manyetik alanlardan çok fazla etkilenmeyebilir. Ama bildiğim kadarıyla bu disklerin raf ömrü de 30-40 yıl ile sınırlı.
Teyp bantları ve sabit diskler manyetik esaslı oldukları için, onlara zaten hiç güven olmayacak.
Acaba irice bir kaya bulup hiç olmazsa bazı yazılarımı eski çağlardaki gibi kaya yüzeylerine mi oysam?
En dayanıklısı herhalde bu sonuncusu olacaktır. Manyetik, kozmik ve termal etkilere en fazla dayanabilecek ortam o gibi. Ama ne yazık ki uygulama potansiyeli çok düşük.

Şöyle bir yönteme ne dersiniz?

Dünyanın pek fazla kullanılmayan ama dayanıklı bazı bölgelerinde yer altına bazı üsler yapılır. (Mevcut bitkilerin DNAlarını korumak üzere kurulmuş üsler gibi)
Kayıt ortamı olarak betondan (veya daha dayanıklı başka malzemelerden) yapılmış tabletler hazırlanır ve daha malzeme yumuşak durumdayken bunların yüzeyine önemli bilgiler işlenir. Sertleştirme işleminden sonra bu tabletler sistematik bir şekilde depolanır.
Elbette bu depodaki bilgilerin nasıl kullanılabileceğine dair kayıtlar da bırakılır.
Bu tür depoların mümkün olduğu kadar çok olması, bilgilerin korunma olasılığını arttıracaktır.

Henüz erken olsa da, ileride kullanılabilecek bir başka yöntem daha var: Bilgileri canlı organizmaların DNA sarmallarına işlemek. Hele bu bilgileri insan DNA’sına işleyebilirsek, insanoğlu tamamiyle evrenden silinmedikçe, bu bilgiler otomatikman korunmuş olacaktır.

Ya bütün bunlar zaten yapılmışsa?…

Ahmet Aksoy