?> January 2013 - Page 2 of 2 - Kişisel Gelişim
Jan 212013
 
3,522 views

Gamet Gelişim Akademisi Dil Kalıpları No.1

Ele alacağımız ilk dil kalıbı şöyle:

[Acaba] …. merak ediyorum.

Bu dil kalıbı , satır arasında, niyet yönlendirme ve düşünce tohumu ekme amacıyla kullanılmaktadır. Merak ettiğimizi belirttiğimiz eylem, aslında bir örtülü komut içerir.

Örnekler:

  • Acaba sigarayı tamamen bıraktığında ne kadar rahatlayacağını hayal edebiliyor musun, merak ediyorum. (Örtülü komut: Sigarayı tamamen bırak! Hedef: Bunu yaptığında çok rahatlayacaksın.)
  • EFT ile duygusal yüklerinden kurtulduğunda, yaşamaktan ne kadar zevk almaya başlayacaksın, merak ediyorum. (Örtülü komut: EFT uygulayarak duygusal yüklerinden kurtul. Hedef: Bunu yaptığında yaşamdan daha fazla zevk alacaksın.)
  • Her şeye kızmaktan vazgeçtiğinde, acaba ne kadar sevecen biri olacaksın, merak ediyorum. (Örtülü komut: Her şeye kızmaktan vazgeç! Hedef: Böylece çok daha sevecen biri olacaksın.)
  • Yaşama olumlu tarafından bakmaya başladığın zaman, acaba neler kaçırmış olduğunu da fark edecek misin, merak ediyorum. (Örtülü komut: Yaşama olumlu tarafından bak! Hedef: Bunu yaptığında, şu anda kaçırmakta olduğun şeyleri, bir daha kaçırmayacaksın.)

Dil Kalıpları ile ilgili çalışmalarımızı daha etkin ve Türkçe dil yapısıyla daha bütünleşik bir hale getirebilmek için sizlerin de katılımınıza gereksinim duyuyoruz. Lütfen dil kalıpları ile ilgili düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. (Yorum bırakmak için aşağıdaki Yorum Yapın veya Yorum Gönder bağlantısını kullanabilirsiniz.)

Ahmet Aksoy

Jan 202013
 
1,940 views

8-15 Yaş Grubundaki Öğrenciler için Hızlı Okuma ve Başarı Atölyesi

BU KAMPANYA SONA ERMİŞTİR

8-15 Yaş Grubundaki Öğrenciler için Hızlı Okuma ve Başarı Atölyesi

Yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyenler için yeni bir çalışma programı hazırladık.

Bu programda 8-15 yaş grubundaki öğrenciler için Hızlı Okuma, Etkin Ders Çalışma, Kendine Güven ve Başarı konuları yer alıyor.

Bu amaçla, iki haftalık zaman dilimi için, haftada 3 gün ve günde iki saatlik atölyeler oluşturduk. Toplam  12 saatlik atölye çalışmamız ağırlıklı olarak Hızlı Okumaya yönelik olsa da, Etkin Ders Çalışma ve Kendine Güven konularıyla ayrıca pekiştirilecek. Böylece,  Başarıya ulaşmanın önemli ipuçları atölye katılımcılarımızla paylaşılmış olacak.

Çocuklara yönelik Hızlı Okuma eğitimleri, yetişkinlere göre olanlara kıyasla çok daha fazla emek ve enerjiye gereksinim duyuyor. Buna rağmen, 2013 yılı promosyon çalışması kapsamında bu çalışmanın ücretini de toplam 250TL ile sınırladık. Bu atölyenin asıl fiyatı kişi başına 1500TLdir. Dolayısı ile 1250TLlik bir indirim sözkonusu.  Yani promosyon oranımız %83 seviyesinde.

Çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen ebeveynlerin, sadece yarıyıl tatili için geçerli olan bu fırsatı değerlendirmelerini umuyoruz.

Dikkat! Bu kampanya sona erdiği için yukarıda verilen süre ve fiyatlar artık geçerli değildir. Bilginize…

Jan 192013
 
5,844 views

anahtarlar(Dil kalıpları ve dil kalıpları uygulama örnekleri ile ilgili yazılarıma aslında önceki web sitemizde (www.axtelsoft.com)  2011 yılı ortalarında başlamış ve 15 kadar yazı yayımlamıştım. Yeni yerimizde bu konudaki yeni çalışmalarımı yakında  yayınlamaya başlayacağım. Ancak bir bütünlük sağlanması amacıyla, öncelikle eski yazılarımı bu sitede güncelleyeceğim.  Daha önce okumuş olsanız da, anılarınızı tazelemesini umuyorum. A. Aksoy)

 

Konuşma dili, iletişimin en etkin araçlarından biridir. Bu aracın doğru kullanımı, iletişimin de daha verimli olmasını sağlayacaktır.

Konuşma sırasında sadece hangi sözcüklerin kullanıldığı değil, bunların sıralaması, birbirine bağlanma şekli ve tonlamaları da önem taşır. Aynı sözcüklere, farklı sıralama ve tonlamalar kullanarak birbirinden çok farklı anlamlar yüklemek mümkün olur.

Örneğin “Oku da baban gibi, eşek olma!” ve “Oku da, baban gibi eşek olma!” cümlelerinde aynı sözcükler, aynı sırayla kullanıldıkları halde; sadece virgülün -yani duraklamanın- yerinin değişmesiyle vurgular değişmekte ve birbirinden çok farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır.

Sözlü iletişimle ilgili en önemli konulardan biri de, karşımızdaki kişinin tepkisel davranışlarının farkında olmaktır. Eğer kurduğumuz cümleler, karşımızdaki kişiyi suçlayıcı bir ifade taşırsa, o kişi otomatik olarak savunmaya geçecek, büyük olasılıkla söylediklerimizin önemli bir kısmını dinlemeyecek ve anlamayacaktır. Dil kalıpları, işte bu gibi durumlara düşmemek; hatta tam tersine, karşımızdakini incitmeden, savunmaya geçmeye zorlamadan onu da bizim gibi düşünmeye yönlendirmenin, ikna etmenin yollarını göstermektedir.

Milton Erickson’un çalışmalarından derlenen dil kalıpları, ikna sanatının en önemli araçlarının arasına girmiştir. Dil kalıpları listesinde elliden fazla öge bulunmaktadır. Sayı fazla olduğu için, bazı girişimciler bu kalıpları iskambil kartlarına işleyerek, kolayca taşınabilmesini ve kullanılabilmesini sağlamıştır. Bu tip kartlar “Zebu Kartları” olarak isimlendirilmektedir.

Biz de bu sayfalarda dil kalıpları konusunu zamana yayarak, her birini ayrı ayrı değerlendirecek ve yaşayan örneklerle zenginleştirerek ele almaya çalışacağız. Amacımız, dil kalıplarının, İngilizce asıllarından tercüme edilerek aktarılması değil, bu kalıpların yaşayan Türkçe’deki gerçek karşılıklarının ele alınmasıdır. Bu nedenle, yazılarımız sadece bir bilgi aktarımı şeklinde kalmak yerine, ilgili konuları ortak aklın süzgecinden geçirebilmek için düzeyli bir tartışma açmaya yönelik olacaktır.

Türkçemiz, sağlam bir yapıya sahip, esnek bir dildir. Onu gerçek değeri ve gücüyle kullanabilmek için, titiz ve kapsamlı bir çalışmaya gerek var. Bu nedenle tüm bilgileri bir arada işlemektense, zamana yaymanın, okuyucunun bu çalışmaları özümsemesi açısından daha yararlı olacağına inanıyorum.

Güzel ve etkili konuşmak, karşımızdakini kolayca ikna etmek sizin de ilginizi çekiyorsa, www.gamet.com.tr adresinden bizi izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy

Jan 172013
 
1,795 views

Hızlı Okuma İçin Önce Ayağınızı Frenden Çekin!

Hızlı Okuma İçin Önce Ayağınızı Frenden Çekin!Hızlı Okuma çalışmalarının sağlıklı sonuç verebilmesi için öncelikle, okul sıralarında edindiğimiz eski alışkanlıklardan kurtulmamız gerekiyor. Okuma hızımızı düşüren bu alışkanlıklara “okuma frenleri” diyoruz. Pek çok insan bu konudaki kısıtlayıcı inanç ve alışkanlıklarının farkında bile değil.

Bu inanç ve alışkanlıkları kısaca inceleyelim:

1- Heceleyerek, ya da kelime kelime okuma: Gözümüz, okuma sırasında sıçramalar yaparak ilerler. Yaptığımız sıçramaların her bir hece veya kelimenin üzerinde mutlaka bekleyecek şekilde kısıtlanması, Hızlı Okuma alışkanlığının önündeki en büyük engellerden biridir.

2- Seslendirerek okuma: Okuduğumuz sözcükleri açıkça veya tamamiyle içimizden seslendirmemiz de bizi yavaşlatan önemli frenlerden biridir. Bu durumda dudak, dil ve gırtlak kaslarımızın hareketlerini tamamlamadan bir sonraki göz sıçraması gerçekleşemez. Bu alışkanlık, okuma hızımızı konuşma hızımızla sınırlı hale getirir.

3- Geri Dönüşler ve Takılmalar: Konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz, bir şeyleri tam anlayamadığımız gibi gerekçelerle önceki sözcüğe, satırbaşına veya daha önceki satırlara dönüşler yaptığımızda ya da aynı noktada gereğinden fazla oyalandığımızda okuma hızımızda önemli derecede düşmektedir.

4- Amaçsız ve Zorlama Okumalar: İlgi duymadığımız, sadece bazı zorunluluklara uyma nedeniyle yaptığımız okumalar, aslında kafamızda çok farklı düşünceler dolaşmakta olduğu için yavaşlar. Ne okuduğumuzun farkında bile olmayız.

5- Hızlı Okursam Anlayamam Kaygısı: Yanlış, ama bir o kadar da yaygın bir inanç bu. Yapılan araştırmalar bunun tam tersini gösteriyor. Hızlı okuma, aslında, kavrama ve anlama fonksiyonlarımızı da geliştiriyor. Bu davranış, ayağımızı fren pedalından hiç kaldırmadan araba sürmekten pek farklı değil.

6- Göz Kaslarında Tembellik: Tüm diğer kaslar gibi, göz kaslarımızın da idman yapması gerekiyor. Sağlıklı koşabilmek için nasıl bacak kaslarımızı güçlendirmemiz zorunluysa, göz kaslarımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Okuma sırasında yapılan göz sıçramalarının daha çevik olması okuma performansını olumlu yönde etkiler.

7- Dil Hakimiyetinde Eksiklik: Bilinen sözcük sayısının kısıtlı olması, bilgi ve genel kültür eksikliği hem anlamayı, hem de okuma hızını aşağı çeker.

8- Görme Kalitesindeki Sorunlar: Yorgunluk, göz rahatsızlığı, yetersiz veya fazla ışık, uygun olmayan ortam gibi olumsuz etkenler de okuma hızının düşmesine yol açar.

9- İmgesel Kavrama Eksikliği: Hızlı okumadan sözcükler ve sözcük grupları imgeler halinde algılanır. Bu nedenle gözün odaklandığı imgeleri olabildiğince çabuk kavrayabilmesi önemlidir.

Ahmet Aksoy

 

Jan 172013
 
1,900 views

Beşiktaş İsmek EFT semineri

Geçen yılın son EFT-Tepeleme tanıtım çalışması için 29 Aralık 2012 tarihinde Beşiktaş İsmek Emlak Kursu öğrencileriyle bir araya geldik.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarımız, interaktif bir ortamda sürdü. Teorik bilgilerin aktarımı sırasında kursiyerlerden gelen soruları anında yanıtlayarak konuların anlaşılırlığını pekiştirdik.

Tanıtım sırasında, kursiyerlerden birinin kulak çınlaması sorunuyla ilgili örnek çalışma yaptık. Bir başka kursiyer ile de, özgüven eksikliği sorununu ele aldık.

Bu çalışmanın amacı, stresle yüzleşmeye en çok ihtiyaç duyan mesleklerden biri olan Emlakçı adaylarına, EFT – Tepeleme yöntemi ile olası gerilimlerle nasıl başa çıkabileceklerini göstermekti.

Böyle bir yöntemin varlığından bile haberi olmayan insanlara  bu etkin aracı olabildiğince tanıtmayı, kendimiz için zorunlu bir görev olarak görüyoruz.

2013 yılında daha etkin çalışmalar yapmak ve daha çok insana ulaşmak temel  hedeflerimizden biri.

2013 yılının herkes için hedeflerine ve beklentilerine çok daha uygun bir yıl olmasını diliyoruz.

Ahmet Aksoy

 

Jan 162013
 
1,862 views

2013 yılı Tepeleme Atölyelerimizden ilkini dün akşam gerçekleştirdik.

Dar bir grup çalışması oldu. Aslında programımızda sadece 2 saatlik bir çalışma vardı. Ama hızımızı alamayıp Perşembe gününün programını da aynı atölyeye  dahil ettik. Temel uygulama konumuz Hipoglisemi oldu.

Bu çalışmaları her hafta tekrarlayacağız. Çünkü, EFT- Tepeleme sisteminin mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Toplumumuzda, bu konudaki farkındalık düzeyi ne yazık ki oldukça düşük bir seviyede. Ama bu durum, bizim şevkimizi kırmıyor. Eğer EFT-Tepeleme sistemini siz de öğrenmek ve uygulamak istiyorsanız; ya da bu çalışmalardan yararlanacağını düşündüğünüz tanıdıklarınız varsa lütfen bizi arayın.

Bundan sonraki çalışmalarımız da Salı+Perşembe günleri, saat 19.00-21.00 saatleri arasında yapılacak. Ancak, grup talepleri olursa, başka gün ve saatler için de özel atölyeler düzenleyebiliriz.

EFT-Tepeleme Atölyesi: 
Toplam Atölye süresi: 4 saat
Salı günleri: 19.00-21.00 (2 saat)
Perşembe günleri: 19.00-21.00 (2 saat)
İçerik: İlk 1 saatlik çalışma teorik ve tarihsel bilgilendirmeye ayrılacak, diğer 3 saatte ise uygulama çalışmalarına ağırlık verilecektir.
Danışmanlar: Ahmet Aksoy, Nilüfer Aksoy
(EFT-Tepeleme kitabımız katılımcılarımıza hediye edilecektir.)

Atölyeler en fazla 6 kişilik gruplar halinde yapılacaktır.
Yerinizi hemen ayırtın!
Telefonlar: 0216 450 5784 – 0533 472 7723 – 0533 339 0959
Adres: Gamet Gelişim Akademisi: Rasim Paşa Mah Çeltikçi Sokak No:3 Yalı Apt Giriş kat – Kadıköy – İstanbul (Deniz Otelin arka sokağı)
Ayrıntılı bilgi: http://www.gamet.com.tr/eft-tepeleme-atolyesi/